Том 300, № 288 (2017)

Зміст

СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ

ОРДЕНСЬКА МОДЕЛЬ УКРАЇНСЬКОГО РЕНЕСАНСУ В ЕТНОФІЛОСОФІЇ ВОЛОДИМИРА ШАЯНА PDF
Г. С. Лозко
ВТРАТА ДОСТУПУ ДО САКРАЛЬНОГО ЯК ПЕРЕДУМОВА СВІТОГЛЯДНОЇ КРИЗИ АНТИЧНОГО СУСПІЛЬСТВА PDF
Л. А. Солонько, О. О. Петрушин
УКРАЇНСЬКА ЗЕМЕЛЬНА ПРОБЛЕМА У СПОГАДАХ ПРО МАЙБУТНЄ PDF
О. В. Патлайчук, О. М. Макарчук
ПОТЕНЦІАЛ ФІЛОСОФІЇ ДІАЛОГУ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ РЕФОРМИ УКРАЇНСЬКОЇ ОСВІТИ PDF
Г. Ю. Суріна
ЗАРОДЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК ФЕМІНІСТСЬКОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ: ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ PDF
Н. В. Рожанська
СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ ОСНОВНИХ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА ПРОЦЕСИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЦІННОСТЕЙ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ. СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ PDF
Н. В. Щербакова

ФІЛОСОФСЬКА АНТРОПОЛОГІЯ. ФІЛОСОФІЯ КУЛЬТУРИ. РЕЛІГІЄЗНАВСТВО

ФЕНОМЕН РЕЛІГІЙНОЇ ВІРИ: СЕНСОЖИТТЄВИЙ ВИМІР PDF
О. І. Предко
ФІЛОСОФСЬКО-РЕЛІГІЙНІ ПОГЛЯДИ ДАВНІХ УКРАЇНЦІВ PDF
Г. К. Кожолянко, О. Г. Кожолянко
ФЕНОМЕН «ЖИВОГО» В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОГО ПРАВОСЛАВНОГО ДИСКУРСУ PDF (Русский)
А. В. Горбань, Р. В. Мартыч
ТРАНСГУМАНІЗМ VERSUS АНТРОПОЛОГІЯ: МОРАЛЬНО-ЕТИЧНІ УРОКИ PDF
О. А. Онофрійчук, Н. В. Маргеліс
ЕКОЛОГІЧНІ ПРИНЦИПИ ГАРМОНІЙНОЇ КОРЕЛЯЦІЇ «ЛЮДИНА – ПРИРОДА» В УКРАЇНСЬКІЙ ФІЛОСОФІЇ ПЕРІОДУ РОМАНТИЗМУ PDF (English)
O. P. Shykula, N. O. Tyshko
ТЕОЛОГІЯ К. БАРТА І ЕКЗИСТЕНЦІАЛІЗМ: НАСЛІДУВАННЯ ЧИ ЗАПЕРЕЧЕННЯ? PDF
Г. Д. Ємельяненко
«ШЛЯХ ДО ПОСВЯЧЕННЯ АБО ЯК ДОСЯГТИ ПІЗНАННЯ ВИЩИХ СВІТІВ» РУДОЛЬФА ШТАЙНЕРА ЯК ПРАКТИЧНЕ КЕРІВНИЦТВО У ДУХОВНОМУ ВДОСКОНАЛЕННІ ОСОБИСТОСТІ PDF (Русский)
А. А. Осипов

ОНТОЛОГІЯ, ГНОСЕОЛОГІЯ, ФЕНОМЕНОЛОГІЯ. ФІЛОСОФІЯ НАУКИ

ТЕХНОНАУКА: ПОСТЛЮДИНА ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА МАЙБУТНЄ PDF
В. П. Мельник, Л. В. Рижак
КОНЦЕПТ «ПОСТ-ІСТИНА» В СУЧАСНОМУ ФІЛОСОФСЬКОМУ ТА ПОВСЯКДЕННОМУ СВІТІ: ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ PDF
А. В. Лактіонова
ГЕРМЕНЕВТИКА ЯК ЕПІСТЕМОЛОГІЯ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ У ФІЛОСОФІЇ Поля Рікера PDF
О. М. Дрожанова, О. П. Ступак
НЕКЛАСИЧНИЙ ДИСКУРС ФІЛОСОФСЬКОЇ ПАРАДИГМИ PDF
В. А. Ігнатьєв
ІНТУЇЦІОНІЗМ ТА ДОКСАТИЧНА ЛОГІКА PDF
Я. О. Петік