ФЕНОМЕН РЕЛІГІЙНОЇ ВІРИ: СЕНСОЖИТТЄВИЙ ВИМІР

О. І. Предко

Анотація


Висвітлюється сенсожиттєва спрямованість релігійної віри та виявляється її динамічний характер. Стверджується, що віра і сенс невіддільні один від одного, позаяк саме релігійна віра яскраво висвічує сенсожиттєві орієнтири людини, задає відповідні параметри її життєдіяльності. А виступаючи ще й пізнавальним засобом, вона вибудовує своєрідний проективний образ людського буття в його інтенції до майбутнього. Наголошується на терапевтичній функції релігійної віри, яка задовольняє психологічні потреби індивіда, «пом’якшує» екзистенційну напругу, надає емоційну розрядку і заспокоєння; вона постає не лише як внутрішнє ставлення людини до світу, у результаті якого відбувається вибудовування власної суб’єктивності, а й той чинник, який стабілізує душевний стан особистості. В цьому випадку релігійна віра розглядається як сенсожиттєвий конструкт духовності людини.

Ключові слова


віра; впевненість; довіра; сенсожиттєвий потенціал; логотерапія

Повний текст:

PDF

Посилання


Бубер М. Два образа веры / М. Бубер. – М. : Республика, 1995. – 464 с.

Грановская Р. М. Психология веры / Р. М. Грановская. – СПб. : Речь, 2004. – 576 с.

Доказано: вера исцеляет и меняет генетический код организма! [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://5sfer.com/18784-dokazano-vera-iscelyaet-i-menyaet-geneticheskij-kod-organizma.html.

Золя Э. Лурд / Э.Золя. – К. : Политиздат, 1988. – 430 с.

Мамардашвили М. К. Необходимость себя. Введение в философию. Доклады, статьи, философские заметки / М. К. Мамардашвили. – М. : Лабиринт, 1996. – 432 с.

Святий Августин. Сповідь / Пер.з латин. Ю. Мушака; Післям. С. Здіорука /Августин.– К. : Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2008. – 319 с.

Франкл В. Человек в поисках смысла: Сборник: Пер. с англ.и нем./Общ.ред. Л. Я. Гозмана и Д. А. Леонтьева; вст. ст. Д. А. Леонтьева / В.Франкл – М. : Прогресс, 1990. – 368 с.