ЕКОЛОГІЧНІ ПРИНЦИПИ ГАРМОНІЙНОЇ КОРЕЛЯЦІЇ «ЛЮДИНА – ПРИРОДА» В УКРАЇНСЬКІЙ ФІЛОСОФІЇ ПЕРІОДУ РОМАНТИЗМУ

O. P. Shykula, N. O. Tyshko

Анотація


В статті розглядається історико-філософський аспект проблеми відношення «людина-природа» в українській літературі періоду Романтизму. Розкривається зміст гармонійного зв’язку між людиною і світом у творчості діячів Руської Трійці.  Аналізується творчість українського романтизму східного зразка, зокрема одного із яскравих його представників – Миколи Гоголя. Згідно його позиції, ключ до світу, гармонійне життя з природою лежить у власній душі людини. Письменник вказує на причини існування зла – черствість людини, омертвіння її душі, якій властиві нерозуміння глибин і таємниць світу через брак глибини чуття. Світоглядні позиції Кирило-мефодіївського товариства виражені ідеєю романтизму й народності, їх синтез в єдності літературного та соціально-політичного аспектів знайшов своє відображення в позиції органічного зв’язку життя природи й морально-духовної природи людини. Загалом, у творчості українських мислителів періоду Романтизму простежується заклик до гармонії в системі «людина – природа – суспільство» через повернення до традицій пошанування Землі, трактування природи як живого організму, декларацію органічного взаємозв’язку природи з внутрішнім світом людини.

Ключові слова


«людина – природа»; Романтизм; Руська трійця; М. Гоголь; Кирило-Мефодіївське товариство

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Вернадский В. И. Глобальные проблемы цивилизации // Мир философии. – М., 1991. – Ч. II.

Войтюк А. Символ віри Пантелеймона Куліша // Віче. – № 3, 1997.

Кирило-Мефодіївське товариство. Збірник документів: В 3-х т. – К., 1990.

Куліш П. Листи з хутора // П. Куліш. Повне зібрання творів: в 2-х т. – К., 1989. – Т. 2.

Писання Маркіяна Шашкевича. Видав Михайло Возняк. – Львів, Накладом Наукового Товариства ім. Шевченка. – 1912.

Скоць А. І. Шевченкознавчі студії: Декалог: Монографія – Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006.

Скринник М. А. Наративні практики українськоїідентичності. Доба романтизму. Монографія. – Львів : Каменяр, 2007.

Чижевський Дмитро. Нариси з історії філософії на Україні. Нью Йорк, 1991.