ПОТЕНЦІАЛ ФІЛОСОФІЇ ДІАЛОГУ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ РЕФОРМИ УКРАЇНСЬКОЇ ОСВІТИ

Г. Ю. Суріна

Анотація


Сучасна освітня реформа в Україні спрямована на формування у свідомості вчителя нового типу налаштування на партнерську взаємодію з іншими суб’єктами освітнього процесу на засадах принципу дитиноцентризму. При цьому в процесі розробки концептуальних положень Нової української школи доцільно звертатись не лише до освітньої теорії і практики, а й до теоретичного філософського доробку, вітчизняного і світового, концептуальні положення якого резонують з сучасними реформаторськими ідеями. Тенденціям оновлення в українській освіті, які націлені на педагогіку партнерства, найбільш відповідають теоретичні засади філософії діалогу XX ст. Метою статті є розгляд деяких позицій філософії діалогу, близьких за змістом інтенціям освітніх реформ – це концептуальні положення М. Бубера, деяких екзистенціалістів, Г. Батищева. Сприйняття ідей філософії діалогу призводять до усвідомлення суб’єктами освітнього процесу нелінійного характеру ситуації відкритого діалогу, яка базується на взаємоузгодженні темпосвіту, створенні ситуації сумісного інтерактивного дослідження, що дозволяє сформувати глибинний рівень діалогічного зв’язку.

Ключові слова


нова українська школа; освітня реформа; дитино центризм; суб’єкти освітнього процесу; педагогіка партнерства; філософія комунікації; філософія діалогу; нелінійний відкритий діалог

Повний текст:

PDF

Посилання


Батищев Г. С. Найти и обрести себя. Особенности культуры глубинного общения // Г. С. Батищев / Вопросы философии. № 3/1995. – С. 95–129. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.kph.npu.edu.ua/!e-book/clasik/ data/vopros/03.html.

Бубер М. Я і Ти. Шлях людини за хасидським вченням / М. Бубер. – К. : Дух і літера, 2012. – 272 с.

Князева Е. Расширенный экологический подход: сети жизни, познания, разума и коммуникации // Е. Князева / Філософія освіти, № 1(18). – 2016. – С. 163–188.

Малахов В. Етика спілкування: навч. посібник / В. Малахов. – К. : Либідь, 2006. – 400 с.

Нова українська школа: основи Стандарту освіти. – Львів, 2016. – 64 с.

Прищак М. Д. До питання комунікативного підходу в освіті // М. Д. Прищак / Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2013. – № 1. – С. 133–136.

Унамуно М. О трагическом чувстве жизни. – К. : Символ, 1996. – С. 23–301.

Філософія освіти: навчальний посібник / За заг. редакцією В. Андрущенка, І. Передборської. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2009. – 329 с.