ТРАНСГУМАНІЗМ VERSUS АНТРОПОЛОГІЯ: МОРАЛЬНО-ЕТИЧНІ УРОКИ

О. А. Онофрійчук, Н. В. Маргеліс

Анотація


Сучасна філософія в питанні природи й сутності Homosapiens розкололася на сцієнтистську, яка орієнтованана універсальний технологізм, і антропоцентристську, яка відстоює культуру та людські цінності. Цей розкол сигналізував вступ людства в епоху Виродження, бо традиційна людина, як цілісна та універсальна істота, стала інтерпретуватися в термінах чистої негації і потенції. Негативний образ людини сповістив про антропологічну катастрофу та початок ери трансгуманізму. У статті розглядаються основні ідеї і технології трансгуманізму, представлені критичні аргументи і рекомендації, висловлена стурбованість з приводу непередбачуваності руху людської історії при експансії трансгуманізму і заміні природної біо-людини на рosthuman – технічний артефакт.

Ключові слова


людина; філософська антропологія; трансгуманізм; постлюдіна; біомедічнітехнології; етика

Повний текст:

PDF

Посилання


Льюис К. С. Мерзейшая мощь: [Пер. с англ. Н. Трауберг] / К. С. Льюис. – М. : ЛШ: Вече: Книжное обозрение, 1993. – 320 с.

Bostrom, Nick. A history of transhumanist thought / Nick Bostrom // Journal of Evolution and Technology. – Vol. 14. Issue 1. April, 2005. – Р. 1–25.

Денежников С. С. Философский дискурс трансгуманистических технологий в постчеловеческом обществе // Інтелект. Особистість. Цивілізація. Тематичний збірник наукових праць із соціально-філософських проблем. Вип. 9 / С. С. Денежников. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2011. – С. 445–454. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua /portal/soc_gum/intelekt/2011_9/Denezg.pdf.

Медведев Д., Прайд В. Феномен NBIC-конвергенции: Реальностьожидания / Д. Медведев,В. Прайд // Философские науки. – 2008. – № 1. – С. 97–116.

Kurzweil R. The Age of Spiritual Machines: When Computers Exceed Human Intelligence / Ray Kurzweil. – N.-Y. : Viking Books, 1999. – 400 p.

Лукьянец В. С., Соболь О. Н. Проблема постчеловеческого будущего. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : /http://www.transhumanism-russia.ru/content/view/555/110/.

Трансгуманизм: интервью с Михаилом Батиным от 12 апреля 2012. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lleo.me/dnevnik/2012/04/12_Batin.html.

Трансгуманизм и сверхчеловек Нового мирового порядка // Земля. Хроникижизни. 11 сентября 2011. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://tainy.net/24205-transgumanizm-i-sverxchelovek-novogo-mirovogo-poryadka.html.

Кутырев В. А. ВремяMortido (Ч.1) / В. А. Кутырев // Вопросыфилософии. – 2011. – № 7. – С. 18–29.

Бостром Н. Угрозы существованию: Анализ сценариев человеческого вымирания и других подобных опасностей // Глобальные риски. Сборник статей: [Перевод и ред. А. В. Турчин]. – Проект российского трансгуманистическогодвижения / Ник Бостром. – М., 2011. – С. 51–87.

Фундаментальная медицина. 04/01/2004. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://medicina-online.ru/articles /18320/.

Первая в мире пересадка головы. 02 сентября 2016 г. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.segodnya.ua/ life/lsociety/pervaya-v-mire-peresadka-golovy-eksklyuzivnye-podrobnosti-operacii-748317.html.

Бєсов Л. М. Історія науки і техніки:[3-є вид., переробл. і доп.] / Л. М. Бєсов. – Харків : НТУ «ХПІ», 2004. − 382 с.

Волков В. Трансплантация головы. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.dw.com/ru/трансплантацияголовы/ a-321813.

Why the Human Brain Project Went Wrong – and How to Fix It. By Stefan The ilon October 1, 2015. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.scientificamerican.com/article/why-the-human-brain-project-went-wrong-and-how-to-fix-it/.

BostromN. Are you living in a computer simulation? / Nick Bostrom // Philosophical Quarterly (2003) Vol. 53. – No. 211. – P. 243–255. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.simulation-argument.com.

Кутырев В. А. Заколдованныепрогрессом: сборник статей / А. В. Кутырев. – М.-Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 445 с.

Кутырев В. А. Как и куда сдвигается гуманитарная парадигма?/ В. А. Кутырев // Гуманитарный вектор. Серия: Философия, культурология. – Выпуск № 3(31). – 2012. –С. 9–16.

Загурская Н. В. Постчеловек. Version N / Postman. Версия Н: монография / Н. В. Загурская. – Х. : ХНУ им. В. Н. Каразина, 2016. – 292с.