Наукові праці. Філософія

Галузь і проблематика: Журнал містить статті, у яких висвітлюються проблеми: загальної філософії, соціальної філософії та філософії історії, антропології та культурології, релігієзнавства, етики, естетики, філософії освіти, глобалістики, а також філософсько-методологічні проблеми наукових досліджень та ін.
ISSN 2414-0279 (Print)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15281-3853ПР від 10.04.2009 р.

Мова видання: українська, російська, польська, англійська.

 

Засновник: Чорноморський державний університет імені Петра Могили (м. Миколаїв)

Головний редактор: Гавеля В. Л., доктор філософських наук, професор.

Електронна копія журналу у відкритому доступі зберігається в базі даних «Наукова періодика України» Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського.

 


Наукові праці. Філософія

Том 286, № 274 (2016)

Зміст

СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ

ОНОВЛЕННЯ ПОЛІТИЧНОЇ ВЕРХІВКИ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ: ФІЛОСОФСЬКИЙ РАКУРС PDF
В. Д. Бронніков
Свобода цілей і прагнення до свободи PDF (Русский)
В. Л. Гавеля
ЗНЕЦІНЕННЯ ПРАЦІ ТА ЗАГРОЗА ВІДЧУЖЕННЯ МОЛОДІ ВІД ТРУДОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ В УМОВАХ ДОМІНУВАННЯ ЦІННОСТЕЙ «СУСПІЛЬСТВА СПОЖИВАННЯ» PDF
А. М. Фесенко
Інтерновані українці у 1914–1920 роках: філософія соціального детермінізму PDF (English)
О. Kojolianko, G. Kojolianko
ФРУСТРАЦІЙНА ТЕОРІЯ АГРЕСІЇ PDF
О. В. Качмар

ФІЛОСОФСЬКА АНТРОПОЛОГІЯ. ФІЛОСОФІЯ КУЛЬТУРИ. РЕЛІГІЄЗНАВСТВО

КОНЦЕПЦІЯ ВИКЛАДАННЯ ХРИСТИЯНСЬКОЇ ЕТИКИ Г. С. СКОВОРОДИ: РЕЛІГІЄЗНАВЧИЙ АНАЛІЗ PDF
Г. С. Лозко
Специфіка комунікативно-синкретичної моделі інтонування в дитячій субкультурі PDF
Н. В. Маргеліс
«РОМАНТИЧНИЙ РЕАЛІЗМ» АЙН РЕНД ЯК ЕСТЕТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ PDF
О. В. Патлайчук
ДОСВІД ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВИ ЄДНОСТІ НАУКИ І ДУХОВНОЇ ПРИРОДИ ЛЮДИНИ (РОЗДУМИ НАД РОБОТОЮ Р. ШТАЙНЕРА «ІСТИНА І НАУКА: ПРОЛОГ ДО «ФІЛОСОФІЇ СВОБОДИ») PDF
А. О. Осипов

ОНТОЛОГІЯ, ГНОСЕОЛОГІЯ, ФЕНОМЕНОЛОГІЯ. ФІЛОСОФІЯ НАУКИ

ФІЛОСОФЕМА СИМВОЛУ І МОВА СУЧАСНОЇ НАУКИ PDF
П. В. Кретов
ПРО ДЕЯКІ ЕПІСТЕМОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПОНЯТТЯ «ІРОНІЯ» PDF
І. Л. Шпачинський
Від осягнення технізації до обґрунтування етики: феноменологічна візія PDF (English)
O. Drozhanova, О. Stupak
ТРАНСФОРМАЦІЯ ОБРАЗУ НАУКИ У СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ PDF
Л. В. Броннікова

ОГЛЯДИ. ПОВІДОМЛЕННЯ. РЕЦЕНЗІЇ

ХV ЄВРОПЕЙСЬКИЙ КОНГРЕС ЕТНІЧНИХ РЕЛІГІЙ PDF
В. А. Шапошніков
РЕЦЕНЗІЯ НА ФІЛОСОФСЬКИЙ РОМАН:Юрій Чумак. Дарунок цариці Древи. К. : Арт-Економі. 2016. – 320 с. PDF
М. Карасьов