ОРДЕНСЬКА МОДЕЛЬ УКРАЇНСЬКОГО РЕНЕСАНСУ В ЕТНОФІЛОСОФІЇ ВОЛОДИМИРА ШАЯНА

Г. С. Лозко

Анотація


Розглянуто основні концептуальні засади українського національного відродження, запропоновані етнофілософом Володимиром Шаяном, впроваджені в Ордені Бога Сонця в 1944 р. Стверджується, що етнофілософія синтезує рідний духовно-культурний досвід, надаючи йому досконалого теоретичного вираженя через власну категоріальнопоняттєву систему. Філософії В. Шаяна належить перша у вітчизняній філософській думці спроба теоретично окреслити українську духовну культуру не під кутом зору чужорідних ціннісних моделей, впроважених з прийняттям Київською Руссю християнства, а саме через призму власних, автохтонних, хоч і частково втрачених аксіологічних детермінант. Зроблено спробу розкрити історичні, філософські та метафізичні основи руху за відродження національної віри. До філософської україністики введено факт осмислення феномену національного буття через ідеологію ордену як альтернативу політичній партії. Вперше введено в наукий дискурс фактаж з епістолярної спадщини В. Шаяна.

Ключові слова


Володимир Шаян; Орден Бога Сонця; етнофілософія; рідна віра; орденська модель; філософська україністика

Повний текст:

PDF

Посилання


Архів ОРУ (Релігійний центр Об’єднання Рідновірів України) // Приватне зібрання Г. Лозко.

Архів професора В. Шаяна // Канадський Державний Архів, фонд МG 31 H 100.

Велесова Книга – волховник / Галина Лозко. Переклад укр., словник і текстолог. дослідж. – К. : ФОП Стебеляк, ТОВ: Мандрівець, 2015.

Володимир. Баляда про Святослава / Володимир Шаян. – Лондон : Орден, 1965.

Володимир. Гимни Землі / Володимир Шаян. – Лондон : Орден, 1967.

Володимир. Повстань, Перуне! / Володимир Шаян. – Лондон : Орден, 1967.

Донцов Д. Орден – не партія // Дмитро Донцов: [Електронний ресурс]. –Режим доступу : http://dontsov.blogspot. com/2008/05/blog-post_2044.html.

Кожолянко Г. К. Етнонаціональна релігія в житті народу (аналіз праць В. Шаяна) / Георгій Кожолянко // Наукові праці: Філософія. – Миколаїв, ЧНУ, 2016. – Випуск 245, 2015, Том 257.

Лозко Г. С. Боги і народи: етносоціальний вимір / Галина Лозко. – Тернопіль, 2015 (обсяг 36,2 ум. др. арк. – 624 ст).

Лозко Г. Володимир Шаян – основоположник відродження Рідної Віри / Галина Лозко // Християнство і духовність. Збірник матеріалів другої міжнародної наукової конференції циклу наукових конференцій «Християнство: історія та сучасність». – К. : Знання, 1998. – С. 178–184.

Лозко Г. Етнодержавознавство: Філософсько-теоретичний вимір / Галина Лозко. – Тернопіль : Мандрівець, 2012. – 384 с.

Лозко Г. Етнологія України. Філософсько-теоретичний та етнорелігієзнавчий аспект / Галина Лозко. – К. : АртЕк, 2001.

Лозко Г. Європейський етнорелігійний ренесанс: витоки, сутність, перспективи (на матеріалі відродження етнорелігій у європейських країнах) / Галина Лозко. – К. : Такі Справи, 2006. – 424 с.

Лозко Г. С. Критерії типології НРР і релігієзнавча класифікація рідної віри / Галина Лозко // Наукові праці: Соціологія.– Миколаїв ЧДУ, 2015. – Випуск 246, том 258. – С. 124–131.

Лозко Г. С. В.Шаян // Історія соціологічної думки: енциклопедичний словник-довідник. – Львів, 2016.

Мурович Л. Передмова / / Шаян. Віра предків наших/ Володимир Шаян.– Гамільтон, 1987.

Релігієзнавчий словник / За ред. проф. А. Колодного і Б. Лобовика. – К., 1996. – 392 с.

Світання: Квартальник поезії, літератури, мистецтва, ідеології та філософії. Головний редактор Володимир Шаян. – Торонто, Канада. – 1969–1974.

Сковорода Г. Літературні твори / Григорій Сковорода. – К. : Наук. думка, 1972.

Шаян В. Біблія як ідеологія. Студія із ділянки порівняльного релігієзнавства / В. Шаян. – Лондон : Орден, 1970. – 30 с.; або: Шаян В. Біблія як ідеологія // Сварог, 2004, № 15–16. – С. 58–66.

Шаян В. Віра Предків Наших / Володимир Шаян. – Гамільтон, Канада. – 1987. – 894 с. 22. Lozko H. Rodzima Wiara Ukrainska / Lozko Halyna. – Wroclaw : Topozel, 1997. – 128 s.

Mala encyklopedia filozofii. – Bydgoszcz, 1996. – 572 s. 24. The Order. Religious and philosophical thought. – Nr. 3. – 1950.