ГЕРМЕНЕВТИКА ЯК ЕПІСТЕМОЛОГІЯ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ У ФІЛОСОФІЇ Поля Рікера

О. М. Дрожанова, О. П. Ступак

Анотація


Уявлення про зміст історичного розвитку і про методологію історичного пізнання суттєво змінюються в сучасній гуманітаристиці. Формування нових історичних парадигм передбачає поглиблення діалогу між філософською епістемологією та історіографією, опанування, зокрема, здобутків феноменологічної та герменевтичної філософських традицій. У статті розглядається проблематика епістемології історичного наративу в контексті герменевтичної феноменології Поля Рікера. Показано, що в філософії Рікера наратив постає як відкрита і здатна до змін інтерпретаційна рамка, яка дозволяє історикам наблизитись до меж реального, задаючи порядок і надаючи осмисленості досвіду людського існування. Визначено, що Рікер розглядає розуміння як опосередковане очікуваннями, заданими історичною і культурною традицією.

Ключові слова


герменевтика; епістемологія; наратив; розуміння; інтерпретація

Повний текст:

PDF

Посилання


Анкерсмит, Ф. Возвышенный исторический опыт [Текст] / Ф. Анкерсмит; [Пер. с англ. А. А. Олейникова и др.] / М. : Европа, 2007. – 612 с.

Гуревич, А. Я. Историк конца ХХ века в поисках метода [Текст] / А. Я. Гуревич // Одиссей. Человек в истории : Сб. статей. – М. : Наука, 1995. – С. 5–10.

Доманса Э. Философия истории после постмодернизма [Текст] / Э. Доманска; [Пер. с англ. М. А. Кукарцевой] / М. : Канон+, 2010. – 400 с.

Кошарний, С. Поль Рікер та герменевтична метаморфоза феноменології [Текст] / С. Кошарний // Філософська і соціологічна думка. – 1995. – № 7–8. – С. 156–179.

Одиссей. Человек в истории: История в сослагательном наклонении [Текст] / Сб. статей / Под ред. А. Я. Гуревича. – М. : Наука, 2000. – 255 с.

Поль Рикёр – философ диалога [Текст] / Отв. ред. И. И. Блауберг. – М. : ИФ РАН, 2008. – 143 с.

Поль Рикёр: Человек – общество –цивилизация. Современная философия [Текст] / Под общ. ред И. С. Вдовиной. – М. : Канон+, 2015. – 392 с.

Рикёр, Поль Введение к «Идеям I» Э. Гуссерля [Текст] / П. Рикёр; [Пер. с фр. Т. Любимовой] // Феноменология искусства. – М. : ИФ РАН, 1996. – С. 218–239.

Рикёр, Поль Время и рассказ. Т. 1. Интрига и исторический рассказ [Текст] / П. Рикёр; [Пер. с фр. И. И. Блауберг и др.] / М.; СПб. :

Университетская книга, 1998. – 313 с.

Рикёр, Поль Герменевтика. Этика. Политика. Московские лекции и интервью [Текст] / П. Рикёр; [Пер. с фр. И. C. Вдовиной] / М. : AKADEMIA, 1995. – 160 с.

Рикёр, Поль Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике [Текст] / П. Рикёр; [Пер. с фр. И. C. Вдовиной] / М. : Академический проект, 2008. – 695 с.

Рикёр, Поль Память, история, забвение [Текст] / П. Рикёр; [Пер. с фр. И. И. Блауберг и др.] / М. : Изд-во гуманитарной литературы, 2004. – 728 с.

Рікер, Поль Інтелектуальна автобіографія. Любов і справедливість [Текст] / П. Рікер; [Пер. з фр. В. І. Шовкуна та ін.] / К. : Дух і літера, 2002. – 114 с.

Рікер, Поль Історія та істина [Текст] / П. Рікер; [Пер. з фр. В. І. Шовкуна] / К. : КМ Academia Пульсари, 2001. – 393 с.

Рікер, Поль Конфлікт інтерпретацій (фрагмент) [Текст] / П. Рікер; [Пер. з фр. М. Зубрицької] // Слово. Знак. Дискурс: Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / За ред. М. Зубрицької. – Львів : Літопис, 1996. – С. 227–242.

Рікер, Поль Право і справедливість [Текст] / П. Рікер; [Пер. з фр. О. Сирцової та ін.] / К. : Дух і літера, 2002. – 216 с.