НЕКЛАСИЧНИЙ ДИСКУРС ФІЛОСОФСЬКОЇ ПАРАДИГМИ

В. А. Ігнатьєв

Анотація


Елементи некласичності, що почали методологічно формуватися в період латентної філософської кризи ХІХ завершилися тотальним запереченням фундаментальної філософії як такої в кінці в ХХ століття. В результаті сформувалась дивна і навіть парадоксальна ситуація індиферентного ставлення до будь-якої філософії не тільки з боку масової свідомості, але й з боку інтелектуальної еліти. Автор звертає увагу на те, що на периферії класичної філософії формувались елементи некласичної філософської парадигми, що несуть в собі евристичні можливості формування структурно цілісного некласичного філософського дискурсу. Визріла внутрішньо філософська необхідність у формуванні некласичного філософствування як цілісної, але водночас відкритої системи. Саме елементи некласичного філософствування вимагають системного оформлення в процесі творчого синтезу, що закладає нові теоретичні засади як для формування нового аксіологічного та інтелектуального статусу філософії в суспільстві, так і для ефективного вирішення стратегічних цивілізаційних завдань.

Ключові слова


класична філософія; некласична філософія; парадигма; метафізика; некласична епістемологія; дискурс

Повний текст:

PDF

Посилання


Гаспарян Д. Э. Введение в неклассическую философию / Д. Э. Гаспарян. – М. : Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2011. – 398 с.

Грей Дж. Поминки по Просвещению: политика и культура на закате современности / Дж. Грей; пер. с англ. Л. Е. Преяславцевой, Е. Рудницкой, М. С. Фетисова и др.; подобщей ред. Г. В. Каменской. – М. : Праксис, 2003. – 368 с.

На пути к неклассической эпистемологии / Рос. акад. наук, Ин-т философии; Отв. ред. В. А. Лекторский. – М. : ИФРАН, 2009. – 237 с.

Пеликан Я. Христианская традиция. История развития вероучения. Возникновение кафолической традиции [100–600]. Том 1. – Москва : Культурный центр «Духовная библиотека». – 375 с.

Після філософії: Кінець чи трансформація? / Упоряд. К. Байнес. – Київ : Четверта хвиля, 2000. – 432 с.

Хоружий С. С. Очерки синергийной антропологии. – М. : Институт философии, теологии и истории св. Фомы, 2005. – 408 с.

Чорноморець Ю. Візантійський неоплатонізм від Діонісія Ареопагіта до Геннадія Схоларха. – К. : Дух і Літера, 2010. – 568 с.