Наукові праці. Філософія

Галузь і проблематика: Журнал містить статті, у яких висвітлюються проблеми: загальної філософії, соціальної філософії та філософії історії, антропології та культурології, релігієзнавства, етики, естетики, філософії освіти, глобалістики, а також філософсько-методологічні проблеми наукових досліджень та ін.
ISSN 2414-0279 (Print)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15281-3853ПР від 10.04.2009 р.

Мова видання: українська, російська, польська, англійська.

 

Засновник: Чорноморський державний університет імені Петра Могили (м. Миколаїв)

Головний редактор: Гавеля В. Л., доктор філософських наук, професор.

Електронна копія журналу у відкритому доступі зберігається в базі даних «Наукова періодика України» Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського.

 


Наукові праці. Філософія

Том 262, № 250 (2015)

Зміст

ФІЛОСОФІЯ. ГЛОБАЛІСТИКА

СВІТОГЛЯДНІ ОСНОВИ ВИВЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОЛІ ГРОШЕЙ У СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ PDF
В. К. Коробов
СУЧАСНИЙ НАУКОВИЙ ДИСКУРС ТА ФІЛОСОФЕМА СИМВОЛУ PDF
П. В. Кретов
ВИБОРИ В УМОВАХ «МАСОВОГО СУСПІЛЬСТВА» ТА «СУСПІЛЬСТВА СПОЖИВАННЯ» PDF
А. М. Фесенко
ЦІЛІ ТА ЇХНІ ПСИХОЛОГІЧНІ МЕХАНІЗМИ PDF
Я. В. Васильєв
ПОСТНЕКЛАСИЧНА НАУКА: НОВИЙ ТИП ВИРОБНИЦТВА ЗНАННЯ PDF
Л. В. Броннікова
РОЛЬ ФІЛОСОФСЬКИХ ДИСЦИПЛІН У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ PDF
Г. В. Коваль
ОСНОВНІ АСПЕКТИ ФІЛОСОФІЇ ОБ’ЄКТИВІЗМУ АЙН РЕНД PDF
О. В. Патлайчук
ІДЕЇ САМОВРЯДУВАННЯ В НАУКОВОМУ ДИСКУРСІ РОСІЇ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XІX – ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ PDF
О. Н. Євтушенко
ЦІЛЕЗДІЙСНЕННЯ В СТРУКТУРІ СОЦІАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ PDF (Русский)
В. Л. Гавеля
ФЕНОМЕН НІГІЛІЗМУ І ЙОГО ПРОЯВИ В УМОВАХ РОЗВИТКУ МАСОВОГО СУСПІЛЬСТВА PDF
О. В. Марущак

КУЛЬТУРОЛОГІЯ. РЕЛІГІЄЗНАВСТВО

ЕВОЛЮЦІЯ УЯВЛЕНЬ ПРО ДУШУ: ВІД ЕТНІЧНИХ ДО СВІТОВИХ РЕЛІГІЙ PDF PDF (English)
Г. С. Лозко
ФІЛОСОФСЬКЕ ОСМИСЛЕННЯ ДЕВІАЦІЇ В РЕЛІГІЙНОМУ ЖИТТІ СУСПІЛЬСТВА PDF
М. О. Мінц
ЛЮДИНА І СВІТ У ФІЛОСОФСЬКІЙ АНТРОПОЛОГІЇ ПРИРОДНИХ РЕЛІГІЙ PDF
Ж. Словінський
КАТЕГОРІЇ «НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ» І «ЕТНІЧНА ГРУПА» В СУЧАСНІЙ СОЦІАЛЬНІЙ ФІЛОСОФІЇ PDF
І. Ф. Іванова
ВЧЕННЯ ПРО СОФІЮ В ПРАЦІ С. БУЛГАКОВА «ФІЛОСОФІЯ ГОСПОДАРСТВА» PDF PDF (English)
Н. В. Рожанська
ВИГНАНЦІ ТА ЖЕРТВИ ТЕХНОКРАТИЧНОГО СОЦІУМУ В РАННІХ ТВОРАХ АНДРІЯ ПЛАТОНОВА PDF
О. В. Бороденко

ОГЛЯДИ. ПОВІДОМЛЕННЯ. РЕЦЕНЗІЇ

ЕТНОСОЦІАЛЬНИЙ ВИМІР РЕЛІГІЇ. Рецензія на книжку Галини Лозко «Боги і народи: етносоціальний вимір» PDF
Ю. В. Котляр
ЛУГАНСЬКИЙ СЕПАРАТИЗМ ОЧИМА ЛУГАНСЬКОГО СОЦІОЛОГА PDF (Русский)
В. И. Поклад