СВІТОГЛЯДНИЙ СИНКРЕТИЗМ У ПЕРЕДВЕЛИКОДНІЙ ОБРЯДОВОСТІ УКРАЇНЦІВ БУКОВИНИ

О. Г. Кожолянко

Анотація


У статті розглядається питання поєднання християнських і дохристиянських елементів у передвеликодній обрядовості українців Буковини. Досліджено символіку верби в календарних обрядах вербної неділі та дохристиянський зміст вербових гілочок як очисників зовнішнього світу. На прикладі буковинського писанкарства показано як можна використати розмальоване яйце в календарних обрядах пасхи. На прикладі передвеликодньої весняної обрядовості простежується синкретизм вірування українців Буковини.

Ключові слова


Великдень; Пасха; яйце; вербова гілочка; життя; смерть; синкретизм

Повний текст:

PDF

Посилання


Афанасьев А. Н. Древо жизни / А. Н. Афанасьев. – М. : Современник, 1982. – 464 с.

Афанасьев А. Н. Живая вода и вещее слово / А. Н. Афанасьев. – М. : Советская Россия, 1988. – 512 с.

Афанасьев А. Н. Поэтическія воззренія славянъ на природу / А. Н. Афанасьев. – Т. 1. – Москва, 1865. – 804 с.; Т. 2. – Москва, 1865. – 788 с.; Т. 3. – Москва, 1865. – 842 с.

Булашев Г. О. Украінскій народъ въ своихъ легендахъ и верованіяхъ / Г. О. Булашев. – К. : Типографія Императорского Университета св. Владиміра, 1909. – 516 с.

Волков Ф. К. Отличительные черты южнорусской народной орнаментики / Ф. К. Волков / Труды третьего археологического съезда. – К.,1878. – С. 180–325.

Воропай О. Звичаї нашого народі. Етнографічний нарис / О. Воропай. – Т. 1. – Мюнхен, 1958. – 448 с. – Т. 2. – Мюнхен, 1966. – 442 с.

Гуцульщина. Історико-етнографічне дослідження. – К. : Наукова думка, 1987. – 472 с.

Ільницький А. Писанка – історія нашого життя / А. Ільницький // Освіта України. – 1998. – 15 квітня. – 12 c.

Килимник С. Український рік в народних звичаях в історичному освітленні / С. Килимник. – Т. 3. – Вінніпег–Торонто, 1962. – 372 c.

Кордуба М. Писанки на Галицькій Волині / Мирон Кордуба // Матеріали до українсько-руської етнології. – Л., 1899. – Т. 1. – С. 169–210.

Маруняк В. Писанка – послання від попередніх поколінь / В. Маруняк // Чернівці. – 1995. – 21 квітня. – 10 c.

Мосора М. Якъ русины стали христіянами / М. Мосора. – Львів, 1897. – 42 с.

Онищук О. Символіка української писанки / О. Онищук. – Торонто, 1985. – 176 с.

Писанка на Путильщині. – Путила, 1994. – 59 с.

Рыбаков Б. А. Язычество древней Руси / Б. А. Рыбаков. – М. : Наука, 1987. – 784 с.

Рыбаков Б. А. Язычество древних славян / Б. А. Рыбаков. – М. : Наука, 1981. – 608 с.

Свята та обряди Радянської України. – К., 1971. – 272 с.

Святе письмо старого і нового завіту. Переклад П. Куліша, І. Левіцького, І. Пулюя. – Нью-Йорк, 1944. – 825 с.

Сумцов М. Ф. Писанки / М. Ф. Сумцов. – К., 1891. – 49 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.