«ЛЮБОВ» У ФІЛОСОФІЇ ОЛЕСЯ БЕРДНИКА

Ю. В. Котляр

Анотація


Статтю присвячено розкриттю сутності поняття «любові» у творчості визначного українського письменника і філософа Олеся Бердника. У романі-феєрії Олеся Бердника «Зоряний Корсар» тема «любові» проявилася найбільш повно. На сторінках роману відповідь на вічне питання шукають козаки Запорізької Січі XVI ст., допитливі і бунтівні уми XIX і XX ст., наші сучасники, і зорепроходці кінця ХХІ ст., що летять до далеких зірок на галактичному крейсері «Любов». І не випадково, що саме «Любов», найсвітліше, щире і божественне почуття, не тільки підтримує їх у Дорозі, але і перетворює і воскрешає для Нового Життя в Новому Світі. Олесь Бердник – видатний духовний вчитель нашого часу, що створив власний етичний світ, побудований на принципах «любові», які необхідні в наш складний і трагічний час.

Ключові слова


любов; Олесь Бердник; філософія; етика; гуманізм

Повний текст:

PDF

Посилання


Арутюнов В. Філософія / В. Арутюнов. – К. : КНЕУ, 2001. – 221 с.

Афанасенко В. Філософія / В. Г. Кремень (заг. ред.). – Х. : Прапор, 2004. – 735 с.

Барський В. Вступне слово / В. Барський // Бердник О. Терновий вінець України. – Лондон : Українська видавнича спілка, 1985. – С. 7–22.

Бердник Олександр (Олесь) Павлович [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://olexa.org.ua/ukr/persons/ o_berdnyk.htm.

Бердник О. Хто має страх – недосконалий в любові / Олесь Бердник // Згода. – 1991 – 30 грудня.

Бердник О. Зоряний Корсар [Електронний ресурс] / Олесь Бердник. – Режим доступу : http://fanread.ru/book/4815527/.

Бойченко В. П. З історії словесності Південного Прибужжя / В. П. Бойченко. – Миколаїв : ТОВ ВіД, 2005. – 72 с.

Віра чи пізнання? (Розмова з письменником Олесем Бердником, Провідником Української Духовної Республіки) / Вела діалог і записала М. Громовиця // Молодь України. – 1994. – 20 жовтня.

Гриньох І. Олесь Бердник. Утопіст чи харизматик на обрії другого тисячоліття християнства в Україні / І. Гриньох. – Рим : Видання богословії, 1980. – Ч. 54. – 47 с.

Ильинов А. Полет Звездных Журавлей [Електронний ресурс] / А. Ильинов. – Режим доступу : http://toppe-nk.narod.ru/ai-berdnik.htm.

Концепції любові у західній філософії [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://e-works.com.ua/work/646_Koncepcii_lubovi_y_zahidnii_filosofii.html.

Котляр Ю. В. Олесь Бердник – світоч української духовності / Ю. В. Котляр, І. С. Міронова // Реабілітовані історією. Миколаївська область. – Кн. 3. – Київ – Миколаїв : Світогляд, 2007. – С. 186–188.

Літературознавча енциклопедія : в 2-х томах / [авт.-уклад. Ю. І. Ковалів]. – К. : ВЦ «Академія», 2007. – Т. 2. Літературознавча енциклопедія. – 624 с.

Любов. Категорія: Етика (В. О. Лозовий) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://djerelo.com/psyhology/3424-49-lyubov.

Метельова Т. Світотворче слово Олеся Бердника [Електронний ресурс] / Т. Метельова. – Режим доступу : http://berdnyk.com.ua/materialy1.html.

Бердник Олесь. «Человеку суждено бессмертие» / Беседу вел В. Анисимов // Комсомольское знамя (Киев). – 1990. – 4 апреля.

Рожнятовська О. А. Все життя шукати істину ... (До 75-річчя від дня народження О. П. Бердника (1927) / О. А. Рожнятовська // Календар знаменних і пам’ятних дат. – 2002. – IV кв. – С. 82–85.

Сковорода Г. Твори. У 2-х томах / Г. Сковорода. – К. : АН «Обереги», 1994. – Т. 2. – 450 с.

Українські позаконфесійні інтелектуали-рідновіри [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://berdnyk.com.ua/materials/6/.

Юркевич П. Г. Вибране / П. Г. Юркевич. – К. : «Абрис», 1993. – 416 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.