СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ МІГРАЦІЇ

В. О. Чорна

Анотація


Міграція, стає одним із способів забезпечення виживання людства, однією з необхідних умов спільної діяльності індивідів. Тому міграційні процеси обумовлені множиною як об’єктивних чинників – специфічні історичні і національні умови життя країн, їх культурна своєрідність, особливості існування економіки, дії панівної у суспільстві політичної еліти та ін., – так і суб’єктивними обставинами, частина яких носять часто передбачуваний і суперечливий характер. Міграція, одним словом, включає безліч найрізноманітніших чинників і структур людської життєдіяльності – соціальних, духовних, економічних, психологічних, історичних. Розглянуто основні поняття міграції населення, що зумовлені умовами суспільної системи і культури, обслуговують об’єктивні потреби існування й розвитку людського суспільства, що забезпечує колективний характер буття людей. З одного боку, міграція безпосередньо стосується людини: проблем фізичного виживання, збереження її духовності і єдності її духовної культури, усвідомлення її індивідуального і соціального буття і місця в суспільстві. Адже саме людина і її особливості визначають специфіку соціального пізнання. З іншого боку, людина не може існувати поза суспільством, отже і міграція людей, що постійно переміщуються в географічному і, звичайно, соціальному просторі, різними способами впливає на суспільство.

Ключові слова


міграція; переміщення; суспільство; соціальний простір; соціальне пізнання; міграційні процеси

Повний текст:

PDF

Посилання


Бауман З. Индивидуализированное общество / Зигмунт Бауман / Пер. с англ. под ред. В. Л. Иноземцева – М. : Логос, 2002. – 390 с.

Малиновська О. А. Мігранти, міграція та Українська держава: аналіз управління зовнішніми міграціями / О. А. Мали-новська. – К. : НАДУ, 2004. — 235с.

Малиновська О. А. Формування спільної міграційної політики Європейського союзу / О. А. Малиновська // Стратегічна панорама. – 2006 – № 2. – Режим доступу : http://www.niisp.org/vydanna/panorama/issue.php?s=gupr0&issue=2006_2.

Міграційні процеси в сучасному світі: світовий, регіональний та національний виміри: (Понятійний апарат, концептуальні підходи, теорія, практика): Енциклопедія / Упоряд. Ю. І. Римаренко ; За редакцією Ю. Римаренка. – К. : Довіра, 1998. – 912 с.

Новік В. О. Державна політика і регулювання імміграційних процесів в Україні: Аналітичне дослідження / В. О. Новік. – К. : Компанія ВАІТЕ, 1999. – 216 с.

Краткая философская энциклопедия. – М. : Издательская группа «Прогресс». – «Энциклопедия», 1994. – 576 с.

Петрова Л. В. Гештальттеорія як метод сучасної юриспруденції // Держава і право / Л. В. Петрова 2002. – Вип. 15. – С. 3–8.

Нелегальна міграція та торгівля жінками у міжнародно-правовому контексті (у двох книгах). / Авт. кол. Відп. редактори Ю. І. Римаренко, Я. Ю. Кондратьєв ; За редакцією Ю. С. Шемшученка. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Київський ун-т права, Національна академія внутрішніх справ України, 2001. – 1012 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.