ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ: ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ОСВІТИ

М. О. Мінц, А. І. Олійник

Анотація


Трансформаційні процеси, які мають місце у сучасному українському суспільстві вимагають нових підходів у вирішенні освітянських проблем. Особливо актуальними є впровадження в систему вищої освіти нових систем навчання, використання і ефективне оволодіння інформаційними ресурсами і комунікаційними технологіями. У статті наголошується, що оволодіння інформаційною культурою – це шлях універсалізації якостей людини, що сприяє реальному розумінню людиною самої себе, свого місця і своєї ролі. Значну роль у формуванні інформаційної культури відіграє освіта, яка повинна формувати нового фахівця інформаційного співтовариства. У цього фахівця необхідно виробляти наступні навички й уміння: диференціації інформації; виділення значимої інформації; вироблення критеріїв оцінки інформації; створювати інформацію і використовувати її. Слід підкреслити, що інформатизація вищої школи зможе дати необхідний соціальний і економічний ефект тільки в тому випадку, якщо створювані і впроваджувані інформаційні технології стануть не стороннім елементом у традиційній системі вищої освіти, а будуть природним чином інтегровані в неї, сполучаючись із традиційними технологіями навчання. Така системна інтеграція вимагає спільних зусиль професорсько-викладацького складу, науково-технічного персоналу й адміністрації, граничної скоординованості роботи всіх підрозділів ВНЗ, що мають відношення до процесу інформатизації.

Ключові слова


інформаційні технології; системи; суспільство; комунікації; ВНЗ; новітні технології; інформація; знання; проблеми; сфера освіти

Повний текст:

PDF

Посилання


Aghion P. Endogenous Growth Theory / P. Aghion, P. Howitt. – Cambridge : MIT Press, 1998.

Dosi G. The Dynamics of International differentiation: a multi-country evolutionary model / G. Dosi, S. Fabiani, R. Aversi, M. Meacci // Industrial and Corporate Change. – 1994. – V. 3. – P. 225–243.

Frankel M. Obsolescence and Technological Change in a Mature Economy / M. Frankel // American Economic Review. – 1955. – № 55(3). – P. 296–319.

Lucas R. E. On the Mechanics of Economic Development / R. E. Lucas // Journal of Monetary Economics. – 1988. – № 22 (1). – P. 3–42.

Romer P. M. Endogenous Technological Change / P. M. Romer // Journal of Political Economy. – 1990. – № 98 (5). – P. 71–102.

Romer P.M. Increasing returns and Long Run Growth / P. M. Romer // Journal of Political Economy. – 1986. – № 5. – P. 1002–1037.

Sergestrom P. S. Innovation, Imitation and Economic Growth / P. S. Sergestrom, T. Anant, E. Dinopoulos // American economic review. – 1990. – № 80. – P. 1077–1092.

Solow R. M. A Contribution to the Theory of Economic Growth / R. M. Solow // Quoterly Journal of Economics. – 1956. – № 70. – P. 65–94.

Swan T. W. Economic Growth and Capital Accumulation / T. W. Swan // Economic Record. – 1956. – №32. – P. 34–361.

Геєць В. М. Інноваційні перспективи України / В. М. Геєць, В. П. Семиноженко. – Харків : Константа, 2006.

Данько М. С. Інституційна база економіки знань та формування інституційного середовища інноваційної діяльності / М. С. Данько // Економіка знань та її перспективи для України. – К. : Інститут економічного прогнозування, 2005. – С. 39.

Олійник А. І. Інформаційні технології як основа і засіб реалізації інноваційних процесів в сучасній освіті : автореферат на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук. : 09.00.01. / А. І. Олійник / Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова. – Київ. 2008. – 20 с.

Рудницька Р. Вестернізація соціального ареолу життя особистості як український варіант глобалізації соціокультурного простору / Р. Рудницька // Українське суспільство-2003. Соціологічний моніторинг. – К. : Інститут соціології НАН України, 2003.

Шумпетер Йозеф А. Капіталізм, соціалізм, демократія / Йозеф А. Шумпетер / Переклали з англійської Віктор Ружицький, Петро Таращук ; Передмова Тома Боттомора. – К. : Інститут державного управління та місцевого самоврядування при Кабінеті Міністрів України; Видавництво «Основи», 1995.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.