КОМУНІКАЦІЯ В СУЧАСНІЙ НАУЦІ: НОВІ ЗАСОБИ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ЗНАННЯ

Л. В. Броннікова

Анотація


Сучасна наука є системою комунікацій різного виду. Інформаційні технології ради-кально змінюють нашу цивілізацію, тобто впливають на різні сфери життєдіяльності суспільства. Наука, і, зокрема, комунікації у середині наукового співтовариства зазнають суттєвих змін. Використання інформаційних технологій означає збагачення засобів та інструментів інформаційного обміну, виникнення та поширення нових моделей комунікації. Зміни в комунікаційних процесах сприяють ефективності і результативності наукової діяльності, тобто виробництву нового знання. Прикладом успішності використання співпраці вчених з різних галузей знань є проект «цифрові гуманітарні науки». Конкретні дослідження в межах цього проекту не тільки об’єднують різні галузі в гуманітарних науках, а й пропонують нові технологічні і методологічні інструменти іншим дисциплінам, котрі вивчають культуру і суспільство. Роль Інтернету в структурах наукової комунікації оцінюється неоднозначно.

Ключові слова


наука; комунікація; інформаційні технології; цифрові гуманітарні науки; Інтернет

Повний текст:

PDF

Посилання


Журавлева Е. Ю. Эпистемические обещания «цифровых гуманитарных наук» / Е. Журавлева // Вопросы философии. – 2014. – № 9. – С. 91–96.

Кастельс М. Інтернет-галактика. Міркування щодо інтернету, бізнесу і суспільства / М. Кастельс ; пер. с англ. – К. : Ваклер, 2007. – 304 с.

Луман Н. Общество как социальная система / Н. Луман (пер. с нем. А. Антоновський). – М. : Логос, 2004. – 234 с.

Назарчук А. В. Теория коммуникации в современном обществе / А. В. Назарчук. – М. : Прогресс-Традиция, 2009. – 236 с.

Огурцов А. П. Наука: власть и комуникация / А. П. Огурцов // Вопроси философии. – 1990. – № 11. – С. 3–17.

Онопрієнко М. В. Інформатизація в контексті філософсько-методологічного дослідження інформатики / М. В. Оно-прієнко. – К. : Софія-Оранта, 2007. – 212 с.

Соколов А. В. Общая теорія социальной коммуникации / А. В. Соколов. – СПб. : Михайлов, 2002. – 460 с.

Хайдеггер М. Время и бытие / М. Хайдеггер. – М. : Республика,1993. – 447 с.

Шемаева Г. В. Бібліотека в системі наукової комунікації: коеволюційні процеси розвитку : автореф. дис.. на здобуття наук. ступеня доктора наук з соц. комунікацій : спец. 27.00.03 // Г. В. Шемаєва; Харківська державна академія культури. – Харків, 2009. – 42 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.