ІДЕЯ ЦІЛІСНОСТІ ЛЮДИНИ: ВІД АБСТРАКТНО-РОЗУМОВОГО ДО КОНКРЕТНО-АНТРОПОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ

А. А. Осипов

Анотація


Антропософія ґрунтується на ідеї вихідного синтезу теоретичного і практичного аспектів вивчення природи людини в гармонійному поєднанні всіх її сутнісних сил. Питання про природу людини займає ключове місце серед різноманітних проблем сучасності – як у їх постановці, так і в способах рішення. Можна говорити, що він незримо присутній протягом всієї історії релігійної та філософської думки.

Ключові слова


абстрактне мислення; сприйняття; переживання; тілесність; еврітмія; емоція

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Краних Э. М. Антропологические основы вальдорфской педагогики / Эрнст Михаэль Краних ; пер. с нем. Е. Колюховой; общ. ред. В Загвоздкина. – К. : Генеза, 2008. – 280 с.

Осипов А. О. Онтологія духовності : [монографія у 2-х кн.] / Анатолій Олександрович Осипов. – Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2008. – Кн. 1. – 240 с.

Штейнер Р. Очерк теории познания Гетевского мировоззрения, составленный, принимая во внимание Шиллера / Рудольф Штайнер. – М. : Парсифаль, 1993. – 144 с.

Штейнер Р. Путь к посвящению или как достигнуть познания высших миров / Рудольф Штайнер. – Москва : СП «Интер-бук». – 1991. – 190 с.

Штайнер Р. Теософия: Введение в сверхчувственное познание мира и назначение человека / Рудольф Штайнер ; пер. с нем. – Ереван, Ной. – 1990. – 160 с.

Шеллинг Ф. В. Философия искусства / Ф. В. Шеллинг ; [пер. с нем. П. С. Попова]. – М. : Изд-во «Мысль», 1999. – 608 с. – (Классическая философская мысль).

Павел Флоренский. У водоразделов мысли // Священник Павел Флоренский. Сочинения в четырех томах. Том 3 (1). – Изд. : «Мысль». – Москва. – 1999. – 622 с.

Осипов А. А. Духовно-практическое освоение действительности как предпосылка формирования идеи антропокосмизма. П. А. Флоренский: «Сиволизирующая деятельность жизни» как основа духовно-практического освоения действитель-ности. Статья 3 / А. А. Осипов // Практична філософія. – № 3, 2014 (53). – С. 148–152.

Штайнер. – М. : Издательский Дом Шалвы Амонашвили, 2007. – 224 с. (Антология гуманной педагогики).

Штайнер Р. Эвритмия как видимая речь / Рудольф Штайнер ; пер. с нем. – К. : «НАИРИ», 2012. – 336 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.