НАЦІОНАЛЬНИЙ СВІТОГЛЯД І НАЦІОНАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ: СТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ

Н. В. Рожанська

Анотація


У дослідженні висвітлено тему зв’язку між національним світоглядом і національною філософією. Проблематичність цієї теми пов’язана з тим, що існування названого зв’язку стверджувалося одними дослідниками і заперечувалося іншими. Метою статті було обґрунтування тісного зв’язку між національною філософією і національним світоглядом. Досягнення цієї мети здійснено шляхом аналізу структури світогляду як соціокультурного та історичного утворення; було застосовано також герменевтичний метод. У результаті дослідження було сформульовано два головних аргументи, що доводять тісний зв’язок між національним світоглядом і національною філософією. Перший пов’язаний із тим, що філософія є теоретичною формою постановки та розв’язання світоглядних запитань. Зважаючи на те, що світогляд містить у своєму складі націо-нально забарвлені елементи, це «забарвлення» переноситься і на філософію, яка покликана виражати цей світогляд у теоретичній формі. Другий аргумент пов’язаний з приналежністю філософа до національної спільноти. Особистість творця неодмінно позначається на його творчості, зокрема філософській.

Ключові слова


національний світогляд; національна філософія; структура світог-ляду; світовідчуття; світосприйняття; світорозуміння; національний образ світу; національна картина світу

Повний текст:

PDF

Посилання


Гачев Г. Д. Национальные образы мира. Курс лекций / Г. Д. Гачев. – М. : Советский писатель, 1988. – 446 с.

Мірчук І. Світогляд українського народу. Спроба характеристики / Іван Мірчук // Генеза. – К., 1994. – № 2. – С. 87–96.

Чижевський Д. Нариси з історії філософії на Україні / Дмитро Чижевський. – К. : Вид-во Орій при УКСП Кобза, 1992. – 230 с.

Швецова А. В. Національний характер як феномен культури / А. В. Швецова. – Сімферополь : Таврія, 1999. – 266 с.

Шинкарук В. Поняття культури: філософські аспекти / В. Шинкарук // Феномен української культури: методологічні засади осмислення. – К. : Фенікс, 1996. – С. 8–61.

Menser P. Deutsche Philosophie als Ausdruck deutsche Seele / Paul Menser // Kant-Studien. – Berlin, 1934 – Bd. XXXIX (1–3). – S. 271–285.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.