ОПТИМІЗМ І НІГІЛІЗМ ЯК ЕКЗИСТЕНЦІАЛИ ЛЮДСЬКОГО ІСНУВАННЯ

О. В. Марущак

Анотація


Статтю присвячено аналізу оптимізму і нігілізму як екзистенціалів людського буття. Обґрунтовується відносність оцінок оптимізму та нігілізму як світоглядних позицій. Розкрито значення цих установок у людському житті. Предметом дослідження є феномени оптимізму і нігілізму в їх взаємодії. Аналіз оптимізму і нігілізму здійснюється на рівні атрибутів екзистенціального життя людини. Оптимізм і нігілізм як екзистенціали людського є операторами життєдіяльності людини, організаторами її волі, надій, головних сподівань або розчарувань. Головним висновком є твердження, що оптимізм і нігілізм – це екзистенціали людського існування. Водночас при визначенні їх функцій неможливо до кінця стверджувати, що оптимізм – виключно позитивний феномен, а нігілізм – негативний. Є необхідним враховувати конкретні історико-культурні ситуації, за яких оптимізм може перетворюватись у фанатизм, неприй-няття будь-яких новацій і, таким чином, виконує функцію нігілізму як заперечення наявних цінностей. Аналогічно може відбуватися і з нігілізмом, коли він, відкидаючи наявні цінності, сприяє утвердженню нових ціннісних настанов, стаючи оптимістичним екзистенціюванням.

Ключові слова


оптимізм; нігілізм; людське існування; екзистенціали; регулятиви життєдіяльності людини

Повний текст:

PDF

Посилання


Биркан Р. И. Преодоление нигилизма. Хайдеггер и Достоевский / Р. И. Биркан. – Санкт-Петербург, 2007. – 456 с.

Гайдеггер М. Бытие и время / М. Гайдеггер. – М. : АD marginem, 1997. – 311 с.

Кримський С. Б. Під сигнатурою Софії / С. Б. Кримський. – К. : Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2009. – С. 71–150.

Кузнецов Б. Г. Философия оптимизма / Б. Г. Кузнецов. – М. : Наука, 1972. – 259 с.

Лютий Т. Нігілізм: анатомія Ніщо / Т. Лютий. – К. : «ПАРАПАН», 2002. – 293 с.

Лях В. В. До читача / В. В. Лях // Марсель Габріель. Novo Viator. – К. : Видавничий дім «КМ Асаdemia», 1999. – С. 6.

Марсель Г. Novo Viator / Г. Марсель. – К. : Видавничий дім «КМ Асаdemia», 1999. – 320 с.

Речицкий В. Символическая реальность и право / В. Речицкий. – Львов : ВНТЛ-Классика, 2007. – 730 с.

Рижко В. А. Екзистенціали людського буття і навчання / В. А. Рижко // Філософсько-антропологічні студії’ 2008. – К. : Стилос, 2008. – С. 108–115.

Хамітов Н. Філософський словник. Людина і світ / Н. Хамітов, С. Крилова. – К. : КНТ. Центр навчальної літератури, 2007. – С. 69–70.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.