ЕВОЛЮЦІЯ УЯВЛЕНЬ ПРО ДУШУ: ВІД ЕТНІЧНИХ ДО СВІТОВИХ РЕЛІГІЙ

Г. С. Лозко

Анотація


Розглянуто еволюцію типових уявлень про душу від їх зародження в епоху палеоліту до етнічних вірувань єгиптян та індоєвропейців (аріїв, індусів, греків і римлян, скіфів і слов’ян) та зміни цих уявлень світовими релігіями (буддизм, християнство, іслам), що спричинили значні трансформації людської психіки, зміну культурних кодів та менталітету. У роботі показано, що онтологічне протиставлення душі й тіла у світових релігіях спричинило негативне ставлення до тіла як до гріховної складової людини, що у свою чергу внесло дисгармонію у відносини людини і природи. Звернуто увагу на те, що радикальні зміни уявлень про душу у світових релігіях свідчать не про розвиток (еволюцію), а про своєрідну інволюцію – спрощення, редукцію, ентропію. Мислителями ХІХ–ХХ ст. започатковані пошуки відновлення природного уявлення про душу, що має важливе аксіологічне значення в житті людства. Зроблено висновок, що лише включеність людини у співпрацю зі Всесвітом, а не протиборство з ним, допоможе людству вижити в глобальній війні штучного з природним, а поєднання релігійного життя з національним вдихне новий духовний струмінь у життя суспільства.

Ключові слова


душа; дух; вічність душі; анімізм; реінкарнація; метемпсихоз; іманентність; трансцендентність; Брахман; Атман; Психея

Повний текст:

PDF PDF (English)

Посилання


Атхарваведа. Избранное / Перевод, комментарий и вступительная статья Т. Я. Елизаренковой. – М., 1976. – 406 с.

Афанасьев А. Поэтические воззрения славян на природу: В трех томах / А. Афанасьев. – М., 1994.

Зинухов А. Анахарсис / А. Зинухов. – Харьков, 1993.

Лозко Г. Боги і народи: етносоціальний вимір / Г. Лозко. – Тернопіль : Мандрівець, 2015.

Лозко Г. Велесова Книга – Волховник. Наукове текстологічне дослідження, переклад сучасною українською мовою / Г. Лозко. – Тернопіль : Мандрівець, 2011.

Орфей. Языческие таинства. Мистерии восхождения. – М., 2001.

Прокл. Первоосновы теологии / Прокл. – М. : Издательская группа «Прогресс», 1993.

Ригведа. Издание подготовила Т. Я. Елизаренкова. – М., 1989–1999.

Рижкова С. А. Типологія релігій / С. А. Рижкова. – К. : Кондор, 2005.

Свобода Р. Аюрведа: жизнь, здоровье, долголетие / Р. Свобода. – М. : Саттва, 2007.

Скіфський філософ Анахарсис // Сварог. – 2007. – № 7.

Тейлор Э. Б. Первобытная культура / Э. Б. Тейлор. – М. : Издат. Полит. лит., 1989.

Українка Леся. Стародавня історія східних народів / Леся Українка. – Луцьк : ВАТ «Волинська обласна друкарня», 2008.

Франко І. Я. Амор і Псіхе // Зібрання творів у 50-ти томах / І. Франко. – К. : Наук. думка, 1980. – Т. 25. – С. 187–217.

Шаян В. Віра Предків Наших / В. Шаян. – Гамільтон, Канада, 1987.

Юнг К. Г. Душа и миф: шесть архетипов / К. Г. Юнг ; [пер. с англ.]. – К. : Государственная библиотека Украины для юношества, 1996.

Элиаде М. Священные тексты народов мира / Мирча Элиаде. – М.,1998.

Stachniuk J. Czlowieczenstwo i kultura / J. Stachniuk. – Wroclaw, 1996.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.