ВЧЕННЯ ПРО СОФІЮ В ПРАЦІ С. БУЛГАКОВА «ФІЛОСОФІЯ ГОСПОДАРСТВА»

Н. В. Рожанська

Анотація


Темою дослідження є вчення про Софію російського релігійного філософа Сергія Булгакова. У статті викладено софіологічне вчення С. Булгакова, опубліковане в праці «Філософія господарства», розглянуто його значення в історії філософської думки. Ідеальний космос, за Булгаковим, – це ідеальне Людство. Софія як ідеальне та всеєдине Людство містить у собі ідеальний космос. У такому розумінні це положення відтворює одну з центральних ідей гностичної традиції – ідею Адама Кадмона, ідеальної Людини, що містить у собі всю природу. Подальший розвиток цієї теми у Булгакова також слідує логіці гностичних вчень. Тотожність всеєдиного Людства і всеєдиного космосу порушується із-за гріхопадіння Адама Кадмона. Цей акт впускає смерть, і ідеальний космос перетворюється у недосконалу людську природу, яка вже не тотожна з цілісним людством, а тільки зв’язана з ним. Поява емпіричної людини у процесі еволюційного розвитку природи позначає розкриття цього зв’язку, господарча та пізнавальна діяльність людини та людства – це відтворення тотожності природи та емпіричного людства з ідеальним людством, Софією.

Ключові слова


філософія господарства; С. Булгаков; софіологія; християнська філософія; історія російської філософії

Повний текст:

PDF PDF (English)

Посилання


Булгаков С. Н. Свет невечерний. Созерцания и умозрения / С. Н. Булгаков. – М., 1917.

Булгаков С. Н. Философия хозяйства / С. Н. Булгаков. – М., 1990.

Булгаков С. Н. Центральная проблема софиологии / С. Н. Булгаков // Булгаков С. Н. Тихие думы. – М., 1996. – С. 268–272.

Евлампиев И. И. История русской метафизики в XIX–XX веках. Русская философия в поисках Абсолюта : в 2-х ч. / И. И. Евлампиев. – Ч. 2. – СПб., 2000.

Зеньковский В. В. История русской философии : в 2-х т. / В. В. Зеньковский. – Т. 2. – Париж, 1989.

Сапов В. В. От марксизма к «христианской социологии» (Путь С. Н. Булгакова) [Электронный ресурс] / В. В. Сапов // Социологические исследования. – 1990. – № 4. – С. 101–111. – Режим доступа : http://ecsocman.hse.ru/data/780/792/1219/001_ Sapov_101-111.pdf.

Сапов В. В. «Христианская социология» С. Н. Булгакова / В. В. Сапов, А. Ф. Филиппов // Булгаков С. Н. Философия хозяйства. – М., 1990. – С. 343–384.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.