ЛЮДИНА І СВІТ У ФІЛОСОФСЬКІЙ АНТРОПОЛОГІЇ ПРИРОДНИХ РЕЛІГІЙ

Ж. Словінський

Анотація


У статті розкрито сутність природного світогляду етнічних релігій, показано аксіологічні основи природної етики й есхатології та подано онтологічне пояснення людини й світу в природному релігійному світогляді європейських народів, у тому числі й слов’ян. Розглянуто проблеми людини по відношенню до космосу і природи та людини по відношенню до самої себе, або буття собою. Доведено, що язичницька релігійність – це засвоєння для потреб повсякденного життя ідей природного існування у світі. Особа, сформована природною релігією – це зріла і щаслива людина, інтегрована в природне середовище, що є її частиною і чинником будівництва культури, – вона осягнула повноту життя. Релігійний підхід до галузей інтелекту, науки і знання призводить до того, що людина постійно стає більшою, ніж вона є, світ розвивається завдяки присутності людини, а Всесвіт як єдиний великий організм знаходить у людині все більшу самосвідомість: все більша кількість енергії й матерії світу виявляється включеною в усвідомлене життя – світ пізнає повноту життя.

Ключові слова


людина; природна релігія; природний світогляд; язичництво; язичницька релігійність; язичницький ренесанс; святість; сакральне

Повний текст:

PDF

Посилання


Ґейштор А. Слов’янська міфологія; пер. з польської С. Гіріка / А. Ґейштор. – К. : ТОВ «Видавництво «Кліо», 2015.

Потребовський С. Відродження польської рідної віри / С. Потребовський // Сварог. – 1999. – № 10. – С. 6–7.

Рыбаков Б. Язычество древней Руси / Б. Рыбаков. – М., 1988. – 784 с.

Рыбаков Б. Язычество древних славян / Б. Рыбаков. – М., 1994. – 608 с.

Худаш М. Походження імен та релігійно-міфологічні функції давньоруських і спільнослов’янських язичницьких Божеств / М. Худаш. – Львів, 2012.– 1060 с.

Чмыхов Н. Истоки язычества Руси / Н. Чмыхов. – К., 1990.

Шапошник В. Польський етнорелігійний рух. Язичництво і неоязичництво в сучасній Польщі за матеріалами видань польських нових Правих / В. Шапошник // Сварог. – 2001. – № 11–12. – С. 7–9.

Шаян В. Віра Предків наших / В. Шаян. – Гамільтон, Канада, 1987.

Шевчук В. Мислене дерево / В. Шаян. – К., 1989.

Kowalik A. Kosmologia Dawnych Slowian. – Zaklad Wydawniczy «Nomos». – Krakow, 2004. – 544 s.

Leshia Stragona. – 1997. – № 2; 1999. – № 4.

Lozko H. Rodzima Wiara Ukrainska / H. Lozko. – Wroclaw : Topozel, 1997. – 128 s.

Potrzebowski S. Zadruga. Eine volkiche Bewegung in Polen / S. Potrzebowski. – Institut fur angewandte Sozialgeschichte. – Bonn, 1982.

Safarzik P. J. O Svarohovi, bohu pohanskych Slovanov / P. J. Safarzik. – Sobrane spisy (3 vols.). – Praha, 1962-63.

Stachniuk J. Czlowieczenstwo i kultura / J. Stachniuk. – Wroclaw, 1996. – 262 s.

Stachniuk J. Chrzescijanstwo a ludzkost / J. Stachniuk. – Wroclaw, 1997. – 228 s.

Strzelczyk J. Mity, podania i wierzenia dawnych slowian / J. Strzelczyk. – Poznan, 1998. – 258 s.

Szyjewski A. Religia Slowian / A. Szyjewski. – Wydawnictvo WAM. – Krakow, 2003. – 270 s.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.