ФІЛОСОФСЬКЕ ОСМИСЛЕННЯ ДЕВІАЦІЇ В РЕЛІГІЙНОМУ ЖИТТІ СУСПІЛЬСТВА

М. О. Мінц

Анотація


Тема девіантної поведінки в релігії залишається малодослідженою і є актуальною. У статті проаналізовано явища девіації в релігії, що виникли в процесі її становлення в суспільстві, а також релігійні догми та моральні настанови, що спонукають до порушення цих норм самою церквою і окремими вірянами. Запровадження християнства мало яскраво виражену девіантну основу в соціальному середовищі країн епохи Середньовіччя. І головною девіантною силою, як показує історія, виступала християнська церква, яка ні перед чим не зупинялася заради того, щоб поширити свій вплив на нові землі й нові країни. Поділ церков на Східну (православну) та Західну (католицьку) сприяв подальшому розвитку релігії, охопленню нових країн христия-нізацією, зростанню кількості людей, що прийняли християнство. Релігійна нетерпимість до людей інших віросповідань стала причиною виникнення релігійного фанатизму, що спонукала до девіантної поведінки, який був притаманний усьому періоду середньовіччя, проте, його прояви спостерігаються і в наш час як у християнстві, так і в ісламі, як і в деяких нових релігійних напрямках. Деякі масові девіації нині спонукаються не тільки самою церквою, а й політичними силами під прикриттям церков, особливо в міждержавних конфліктах. Домінування світових релігій у сучасному соціумі, одержавлення (зрощення політики з церквою) провокує надмірне переконання в істинності ідей, догматів і положень віровчень релігійної більшості та ігнорує інтереси представників інших релігій, що, у свою чергу, призводить до девіантної поведінки та крайнощів серед вірян.

Ключові слова


девіантнатна поведінка; релігія; християнська церква; заповіді; гріх; гріховність; покарання; фанатизм

Повний текст:

PDF

Посилання


Антологія християнства: хрестоматія з релігієзнавства та культурології / за заг. ред. Г. Лозко. – [2-ге вид. зі зм. і доп.]. – Тернопіль : Мандрівець, 2013. – 376 с.

Бас В. Кривава неділя 19 серпня 2007 / В. Бас // Антологія християнства. – Тернопіль, 2013. – С. 345–348.

Бенуа А. Как можно быть язичником / А. Бенуа. – М., 2004.

Васильев П. Грех [Електронний ресурс] / П. Васильев. – Режим доступу : http://gufo.me/content_seksenc/grex-41001.html.

Главные грехи [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%EB%E0%E2% ED%FB%E5_ %E3%F0%E5%F5%E8.

Детская энциклопедия. Том 7. – Киев : Издательство «Радянська школа» Государственного комитета Совета Министров Украинской ССР по печати, 1964. – 661 с.

Дешнер К. Криминальная история христианства : в 4 кн. [Електронний ресурс] / К. Дешнер ; [пер. с нем. В. Хмары]. – Кн. 1. – M. : ТЕРРА, 1996. – 464 с. – Режим доступу : http://www.a-theism.com/2012/07/1-2.html.

Єленський В. Біле Братство як підручник соціології релігії / В. Єленський // Людина і світ. – № 5–6, 1996. – С. 23–27.

Лозко Г. Боги і народи: етносоціальний вимір / Г. Лозко. – Тернопіль : Мандрівець, 2015.

Мартін Лютер. Проект «Энциклопедия». Мудрый філософ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.youtube.com/watch?v=2YxGM1YrHpg.

Нікейський собор [Електронний ресурс]. – Режим доступу : weblib.pp.ua›nikeyskiy-sobor-7952.html.

О девиантном поведении [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://allrefs.net/c1/2ktk8/.

Релігійна філософія [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://pidruchniki.com/18060203/filosofiya/religiyna_filosofiya.

Самые скандальные папы в истории папства [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lady.tsn.ua/zvezdy/ sobytiya/samye-skandalnye-papy-v-istorii-papstva-296104.html.

Семь смертных грехов, или Сколько страстей могут нас погубить на самом деле [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://foma.ru/7-smertnyix-grexov-ili-skolko-strastej-mogut-nas-pogubit-na-samom-dele.html.

Словарь терминов [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.yaklass.ru/materiali?chtid=170&mode=cht.

Современная религиозная философия [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.0zd.ru/filosofiya/ sovremennaya_religioznaya_filosofiya.html.

Станислав Огрызков. Семь смертных грехов и десять заповедей [Електронний ресурс] / Станислав Огрызков. – Режим доступу : http://stanislaw.ru/rus/research/sintestament.asp.

Толковый словарь русского языка. Грех [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ozhegov.slovaronline.com/%D0%93/% D0%93%D0%A0/6069-GREH.

Шаян В. Біблія як ідеологія. Студія із ділянки порівняльного релігієзнавства / В. Шаян. – Лондон : Орден, 1970.

Шевченко В. Словник-довідник з релігієзнавства / В. Шевченко. – К., 2004. – C. 302.

Шпренгер Я. Молот Відьом / Я. Шпренгер, Г. Крамер // Антологія християнства. – С. 218–234.

Энциклопедический словарь. Грех [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://broukgauzefron.slovaronline.com/%D0%93/% D0%93%D0%A0/31719-GREH.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.