ФЕНОМЕН НІГІЛІЗМУ І ЙОГО ПРОЯВИ В УМОВАХ РОЗВИТКУ МАСОВОГО СУСПІЛЬСТВА

О. В. Марущак

Анотація


Статтю присвячено дослідженню проблеми виникнення і розвитку проявів нігілізму у масовому суспільстві. Метою статті є дослідження соціально-політичних проявів нігілізму як невід’ємних атрибутів масового суспільства. Феномен політичного нігілізму проаналізовано як суспільне явище, яке закономірно пов’язане з появою і подальшим становленням масового суспільства. Соціально-політичні прояви нігілізму розглянуто в контексті як консервативної, так і ліберально-демократичної критики масового суспільства. Проведено ґрунтовний аналіз теорій масового суспільства, виникнення якого пов’язане з революційними перетвореннями в Європі і Америці. Спільним для теорій масового суспільства є визнання головними складовими соціальної структури масового суспільства еліти та маси. Водночас представники аристократичної критики наголошують на занепаді еліт, а представники демократичної критики вивчають інертну масу. Масове суспільство об’єктивно є атомізованим суспільством, а суб’єктивно являє собою відчужене населення. Також докладно проаналізований праворадикальний рух (фашизм, націонал-соціалізм) як один із проявів політичного нігілізму у масовому суспільстві. Головний висновок статті полягає в тому, що лише збереження критично важливих цінностей і прав людини (особливо свободи як цінності) може запобігти розширенню проявів нігілізму.

Ключові слова


нігілізм; масове суспільство; маса; еліта; ірраціоналізм; утопія; ідеологія

Повний текст:

PDF

Посилання


Арендт Х. Джерела тоталітаризму / Х. Арендт. – К. : Дух і література, 2005. – С. 381–382.

Кассирер Э. Философия симфолических форм : в 4 т. / Э. Кассирер. – М. СПб. : Университетская книга, 2002. – Т. 1. – С. 3.

Ласки М. Утопия и революция / М. Ласки // Утопия и утопическое мышление: Антология зарубежной литературы. – М., 1991. – С. 194.

Манхейм К. Идеологпя и утопия / К. Манхейм // Утопия и утопическое мышление: Антология зарубежной литературы. – М., 1991. – С. 139.

Манифесты итальянского футуризма. – М., 1914. – С. 13.

Одуев С. Ф. Тропами Заратустры / С. Ф. Одуев. – М. : Мисль, 1971. – С. 224.

Юнг К. Г. Современность и будущее / К. Г. Юнг. – Минск, 1992. – С. 8–9.