ЦІЛЕЗДІЙСНЕННЯ В СТРУКТУРІ СОЦІАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ

В. Л. Гавеля

Анотація


У статті розглянуто механізм реалізації цілей і спрямованість людської активності на початкове інтелектуальне узагальнення, де в ролі постійного фактора використовуються деякі ірраціональні сутності. Опис цілездійснення завжди наближений до операціональної сутності засобів (проблема вибору, корекції цілей, планова фіксація, які самі по собі ніби вимагають очевидності і простоти). Розглянуто також і джерельну основу проблеми цілереалізації. Визначено шляхи опредметнення потягу задовольнити зростаючи потреби, деякий мотив діяльності, котрий вибудовується із матеріалів самого середовища. Цілереалізація розглядається як процес зустрічі цілей з засобами і можливостями реалізації задуманого (можливості, умови, ресурси, інструментарій). Відносно соціуму ціль і цілездійснення набувають сукупного характеру і без відома окремої людини стають соціальним виробництвом.

Ключові слова


ціль; цілереалізація; цілі-завдання; цілі-системи; соціальний виклик

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Батищев Г. С. Самопознание человека как культурно-созидательного существа / Г. С. Батищев – М. : Наука, 1994. – 207 с.

Гайм Р. Гегель и его время. Лекции о первоначальном возникновении, развитии, сущности и достоинстве философии Гегеля. / Рудольф Гайм ; [перевод с немецкого П. Л. Соляникова]. – СПб., 2006. – 392 с.

Кірюхін Д. І. Вступ до філософії релігії Геґеля. Філософія як спекулятивна теологія / Д. І. Кірюхін. – К. : ПАРАПАН, 2009. – 204 с.

Козлова О. Н. Социология / О. Н. Козлова. – М. : Изд-во Омега-Л, 2006. – 320 с.

Танатова Д. К. Антропологический подход в социологии : [монография] / Д. К. Танатова. – [2-е изд.]. – М., 2006. – 264 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.