ОСНОВНІ АСПЕКТИ ФІЛОСОФІЇ ОБ’ЄКТИВІЗМУ АЙН РЕНД

О. В. Патлайчук

Анотація


Проведено дослідження філософських положень концепції об’єктивізму, яка розроблена американським філософом і письменницею Айн Ренд і є однією з основ сучасного американського світогляду. Встановлено, що концепція об’єктивізму Айн Ренд являє собою цілісну систему, що охоплює всі основні розділи філософії: метафізику, епістемологію, етику, політичну філософію та естетику. У галузі метафізики особливістю концепції є об’єктивна реальність, в епістемології – розум, в етиці – особистий інтерес, у політиці – капіталізм. Центральне місце в побудовах Айн Ренд займає теорія розумного егоїзму, розроблена нею на противагу етичним концепціям альтруїзму і гедонізму. Єдиною суспільною системою, яка здатна забезпечити розвиток людини як вільної і незалежної особистості, на думку філософа, є «чистий», нерегульований капіталізм. Мета мистецтва полягає в конкретизації авторського погляду на екзистенцію (існування). Свій власний напрямок художньої творчості Айн Ренд характеризувала як «романтичний реалізм».

Ключові слова


Айн Ренд; об’єктивізм; етика; розумний егоїзм; особистий інтерес; капіталізм

Повний текст:

PDF

Посилання


Голубицкий С. Who is John Galt? [Текст] / С. Голубицкий // Бизнес-журнал. – 2004. – № 16. – С. 13–14.

Громов А. Капиталистическое отечество в опасности! [Текст] / А. Громов // Еженедельный журнал. – 2003. – № 72. – С. 9.

Кучинська В. «Атлант розправив плечі»: не стільки про бізнес, скільки про мораль [Електронний ресурс] // Innovations.com.ua. Інтеллект-проект kmbs. – Режим доступу : http://www.innovations.com.ua/ua/articles/finance/18006/ atlant-rozpraviv-plechi-ne-stilki-pro-biznes-skilki-pro-moral. – 17.04.15. – Назва з екрану.

Минаев С. Образ кризиса в нерусской литературе [Текст] / С. Минаев, О. Шкуренко // Коммерсант-Власть. – 2008. – № 45 (798). – С. 3–4.

Никонов А. П. Свобода от равенства и братства. Моральный кодекс строителя капитализма [Текст] / А. П. Никонов. – М. : ЭНАС, 2007. – 360 с.

Рэнд А. Атлант расправил плечи [Текст] / А. Рэнд. – М .: Альпина Бизнес Букс, 2008. – 1398 с.

Рэнд А. Объективистская этика [Текст] / А. Рэнд // Апология капитализма : сб. статей. – М. : НЛО, 2003. – С. 73–104.

Рэнд А. Философия объективизма [Текст] / А. Рэнд // Концепция эгоизма : сб. статей. – СПб. : Макет, 1995. – С. 91–118.

Рэнд А. Цель моих сочинений [Текст] / А. Рэнд // Апология капитализма : сб. статей. – М. : НЛО, 2003. – С. 281–294.

Рэнд А. Что такое капитализм? [Текст] / А. Рэнд // Апология капитализма : сб. статей. – М. : НЛО, 2003. – С. 23–60.

Рэнд А. Что такое романтизм? [Текст] / А. Рэнд // Апология капитализма : сб. статей. – М. : НЛО, 2003. – С. 316–343.

Сазонов С. С. Введение в философию Айн Рэнд: метафизика и эпистемология свободы [Текст] / С. С. Сазонов // Материалы четвертых чтений памяти Г. В. Лебедева. – М. : Алроса, 2008. – С. 11–28.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.