РОЛЬ ФІЛОСОФСЬКИХ ДИСЦИПЛІН У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Г. В. Коваль

Анотація


Для побудови демократичної, правової української держави, а отже, держави загального добробуту, необхідно забезпечувати відповідний рівень підготовки майбутніх соціальних працівників. Існуючі методи та засоби підготовки в переважній більшості базуються на загальноприйнятних підходах, а саме теоретичному та практичному викладанні тих чи інших дисциплін. У багатьох країнах, зокрема й в Україні, запроваджено так звану Болонську систему підготовки майбутніх спеціалістів, у тому числі і в галузі соціального забезпечення населення. Важливу роль у цьому навчальному процесі відіграє комплекс філософських дисциплін: загальної філософії, етики, естетики, релігієзнавства, культурології, а також філософії науки й філософії освіти, які допомагають студентам вивчати суспільство у взаємозв’язку «людина й світ», «громадянин і суспільство», «людина і нація».

Ключові слова


філософські дисципліни; соціальний працівник; інновації; методи; суспільство; держава; фахівець; наука; освіта

Повний текст:

PDF

Посилання


Базалук О. О. Філософія освіти [Електронний ресурс] : [навчальний посібник] / О. О. Базалук, Н. Ф. Юхименко. – К. : Кондор, 2010. – 164 с. – Режим доступу : http://pidruchniki.com/1584072032609/filosofiya/filosofiya_osviti.

Бистрицький Є. Чому філософія має бути обов’язковою дисципліною у вишах та академічних інститутах [Електронний ресурс] / Є. Бистрицький. – Режим доступу : http://blogs.pravda.com.ua/authors/bystrytsky/54c84e4990b7f/.

Економіка вищої освіти України: тенденції та механізми розвитку / За заг. ред. В. П. Андрущенка. – К. : Пед. преса, 2006. – С. 28.

Закон України про вищу освіту від 1 липня 2014 року, N 1556-VII.

Інновації як фактор модернізації та підвищення якості вищої освіти : бібліогр. покажчик (1995–2006) / Укл. Н. В. Артикуца, О. М. Клоченок, Т. О. Ліщук ; НаУКМА. – К. : Стилос. 2006. – 630 с.

Ректори вишів закликають повернути філософії статус обов’язкової дисципліни [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://tyzhden.ua/News/128612.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.