ПОСТНЕКЛАСИЧНА НАУКА: НОВИЙ ТИП ВИРОБНИЦТВА ЗНАННЯ

Л. В. Броннікова

Анотація


У статті розглянуто трансформацію наукового простору інформаційного суспільства початку ХХІ століття. Сучасний стан розвитку науки називають постнекласичним. Формування постнекласичної раціональності пов’язане як зі зміною ролі науки в економіці знань, так із впливом комп’ютерних технологій на виробництво і споживання наукового знання. Використання інформаційних технологій збагачує засоби та інструменти інформаційного обміну. Ось чому відбувається виникнення та поширення нових моделей комунікації. Однією зі специфічних рис сучасного наукового виробництва є міждисциплінарність. Дослідження міждисциплінарних взаємодій є аналізом нестандартних пізнавальних ситуацій у контексті комунікації суб’єктів, що виробляють та споживають знання. Крім міждисциплінарних, широкого розповсюдження набувають трансдисциплінарні дослідження (наприклад, нанобіотехнології). Все, що є предметом уваги сучасної науки – суспільне життя, економіка, інформаційні мережі є системами з великою кількістю вимірів, які мають складну нелінійну динаміку. Вивчення подібних систем потребує нових методологій та підходів.

Ключові слова


наука; інформаційне суспільство; комунікація; технонаука; міждисциплінарність; трансдисциплінарні дослідження; інтернет; постнекласична наука

Повний текст:

PDF

Посилання


Степин В. С. Научное познание и ценности техногенной цивилизации / В. С. Степин // Вопросы философии. – 1989. – № 10. – С. 3–18.

Швырев В. С. О соотношении познавательной и проективно-конструктивной функций в классической и современной науке / В. С. Швырев // Познание, понимание, конструирование. – М. : Республика, 2008. – С. 30–48.

Черникова И. В. Трансдисциплинарные методологии и технологи современной науки / И. В. Черникова // Вопросыфилософии. – 2015. – № 4. – С. 24–32.

Ковальчук М. В. Идеология нанотехнологий / М. В. Ковальчук. – М. : Прогресс. – 2010. – 250 с.

Майнцер К. Вызовы сложности в 21 веке / К. Майнцер // Вопросы философии. – 2010. – № 10. – С. 35–44.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.