ВИБОРИ В УМОВАХ «МАСОВОГО СУСПІЛЬСТВА» ТА «СУСПІЛЬСТВА СПОЖИВАННЯ»

А. М. Фесенко

Анотація


У статті досліджено трансформацію інституту виборів під впливом реалій та тенденцій розвитку «суспільства споживання», що пов’язано з перенесенням шаблонів соціальної поведінки та технологій управління нею зі сфери комерційного обігу товарів на споживчому ринку у сферу суспільно-політичних відносин, унаслідок чого процес та акт політичного вибору опосередковується такими відносинами, що можуть бути описані у термінології «купівлі продажу» та маніпулювання поведінкою мас виборців, зведених до ролі пересічних споживачів. Автор статті наголошує на тому, що профанація виборів через їхню суцільну «маркетизацію» може вважатися особливою технологією правлячих еліт, що передбачає увіковічення їхнього панування над масами, що й перетворює декларовану демократію на міф та ілюзію.

Ключові слова


маси; вибори; «масове суспільство»; «суспільство споживання»; політичний ринок; реклама; маніпуляція; еліти

Повний текст:

PDF

Посилання


Бродская О. Человек в массе или человек массы? / О. Бродская, В. Лысенко // Персонал плюс* : всеукр. загальнополіт. освіт. тижневик. – 2004. – № 3. – С. 56–61.

Бодрийяр Ж. Общество потребления. Его мифы и структуры [Електронний ресурс] / Ж. Бодрийяр ; [пер. с фр.]. – М. : Республика ; Культурная революция, 2006. – 269 с. – Режим доступу : http://ruthenia.ru/logos/kr/consum.pdf.

Вегеш І. Місце та роль людини у структурі «суспільства споживання» Жана Бодрійара [Електронний ресурс] / І. Вегеш. – Режим доступу : http://dspace.uzhnu.edu.ua:8080/jspui/handle/lib/620.

Гадаев А. В. Э. Фромм: п’ять характеристик ориентации личности [Електронний ресурс] / А. В. Гадаев. – Режим доступу : http://www.proza.ru/2014/04/23/708.

Грачев Г. В. Информационные технологии политической борьбы в российских условиях [Електронний ресурс] / Г. В. Грачев // ПОЛИС. – 2000. – № 3. – С. 151–156. – Режим доступу : http://kiev-security.org.ua/box/4/132.shtml.

Дебор Г. Общество спектакля / Г. Дебор ; [пер. с фр.]. – М. : Логос, 1999. – 224 с.

Ильин В. И. Общество потребления: теоретическая модель и российская реальность [Електронний ресурс] / В. И. Ильин. – Режим доступу : http://www.ruthenia.ru/logos/kr/ilyin.pdf.

Кара-Мурза С. Г. Манипуляция сознанием / С. Г. Кара-Мурза. – М. : ЭКСМО-пресс, 2001. – 832 с.

Макаревич Э. Игры интеллигентов, или Социальный контроль масс / Э. Макаревич, О. Карпухин. – М. : Эксмо, 2003. – 480 с.

Морозова Е. Г. Политический рынок и политический маркетинг: концепции, модели, технологи [Електронний ресурс] / Е. Г. Морозова. – М. : «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 1999. – 247 с. – Режим доступу : http://grachev62.narod.ru/morozova/chapt04.htm.

Московичи С. Век толп. Исторический трактат по психологии масс / С. Московичи ; [пер. с фр.]. – М. : Центр психологии и психотерапии, 1998. – 480 с.

Нежданов Д. В. Политический маркетинг: вчера, сегодня, завтра / Д. В. Нежданов. – СПб. : Питер, 2004. – 160 с.

Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс / Х. Ортега-и-Гассет ; [Пер. с исп.]. – М. : АСТ : Ермак, 2005. – 269 с.

Ольшанский Д. В. Психология масс / Д. В. Ольшанский. – СПб. : Питер, 2002. – 368 с.

Пугачев В. П. Информационно-финансовый тоталитаризм: российский эксперимент по американскому сценарию / В. П. Пугачев // Вестник Московского университета. – Сер. 12: Политические науки. – 1999. – № 4. – С. 3–32.

Пшизова С. Н. Демократия и политический рынок в сравнительной перспективе (I) / С. Н. Пшизова // ПОЛИС. – 2000. – № 2. – С. 30–43.

Пшизова С. Н. Демократия и политический рынок в сравнительной перспективе (II) / С. Н. Пшизова // ПОЛИС. – 2000. – № 3. – С. 6–17.

Руткевич Е. Д. Типология социального характера Д. Рисмена.

Суименко Е. Реклама: экономические функции и психологический террор / Е. Суименко // Социология: теория, методы, маркетинг. – 2004. – № 1. – С. 135–151.

Феофанов О. А. США: реклама и общество / О. А. Феофанов. – М. : Мысль, 1974. – 262 с.

Феофанов О. А. Агрессия лжи / О. А. Феофанов. – М. : Политиздат, 1987. – 319 с.

Хевеши М. А. Политика и психология масс / М. А. Хевеши // Вопросы философии. – 1999. – № 12. – С. 32–42.

Цинтила О. Консьюмерізм як ознака сучасної культури і втрати людської індивідуальності [Електронний ресурс] / О. Цинтила // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наук. праць. – Вип. 602-603. Філософія. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2012. – С. 234–240. – Режим доступу : http://arr.chnu.edu.ua/handle/123456789/619 .

Шиллер Г. Манипуляторы сознанием / Г. Шиллер ; [пер с англ.]. – М. : Мысль, 1980. – 270 с.

Шипунова Т. Общество потребления и новый тип человека homo possible [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.existradi.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1057:2014-03-15-10-29-23&catid=98:-23-2013&Itemid=59.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.