СВІТОГЛЯДНІ ОСНОВИ ВИВЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОЛІ ГРОШЕЙ У СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ

В. К. Коробов

Анотація


У статті досліджено боротьбу двох символічних універсумів: модерного і постмодерного ставлення до грошей. На практиці ця боротьба представлена протистоянням двох груп споживачів банківських послуг: тих, що бажають і вміють жити в кредит, і тих, для кого це неприйнятно. Це не тільки дві стратегії фінансової поведінки, це два світогляди. В Україні співіснують два фінансових світогляди: культура сучасного інтернет-банкінгу (можливо, 10 % дорослого населення) і феномен масового примітивного меркантилізму і монетаризму. Україна стоїть перед необхідністю поширювати сучасну фінансову цивілізацію, пластиково-безготівкові електронні гроші. Це можливо через витіснення стереотипів фінансової свідомості і поведінки, які віджили і їх заміну на адекватні і сучасні стереотипи постмодерністської епохи.

Ключові слова


світоглядні основи електронної економіки; фінансовий світогляд; інтернет-банкінг; електронні гроші; соціальна роль грошей

Повний текст:

PDF

Посилання


Опитування: Що потрібно для щастя в першу чергу? [Електронний ресурс] // Центр Разумкова. – Режим доступу : http://razumkov.org.ua/ukr/poll.php?poll_id=356.

Матусевич В. Традиція, модерн і постмодерн у ціннісних орієнтаціях міського населення України / В. Матусевич // Українське суспільство 1992–2013. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг / За ред. В. Ворони, М. Шульги. – К. : Інститут соціології НАН України, 2013. – С. 298–305.

Бевзенко Л. Уявлення українців про ознаки життєвого успіху в нашій країні / Л. Бевзенко // Українське суспільство 1992–2013. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг / За ред. В. Ворони, М. Шульги. – К. : Інститут соціології НАН України, 2013. – С. 321–329.

Шульга О. Ціннісний вакуум та боротьба символічних універсамів в українському суспільстві / О. Шульга // Українське суспільство 1992-2013. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг / За ред. В. Ворони, М. Шульги. – К. : Інститут соціології НАН України, 2013. – С. 305–311.

Скринник З. Українська людина в лабіринтах огрошевленого світу / З. Скринник // Університетська [кафедра]. Культурологія. Аксіологія. Філософія. Етнологія. Дискусії. Рецензії. Анотації [Текст] : альманах / М-во освіти і науки України, держ. ВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Ін-т прикладної та професійної етики; редкол. Ю. Вільчинський [та ін.]. – Електрон. текстові дані. – Київ : КНЕУ. – Назва з титул. екрану. – Електрон. версія друк. вид. [Вип.] 2. – 2013. – 205 с. – ISBN 2227-1503 : Б. ц. – Режим доступу : http://ir.kneu.edu.ua/cgi-bin/ecgi64/cgiirbis_64.exe.

Ільїн В. В. Фінансова цивілізація / В. В. Ільїн. – К. : Книга, 2007. – 528 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.