ДОСВІД ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВИ ЄДНОСТІ НАУКИ І ДУХОВНОЇ ПРИРОДИ ЛЮДИНИ (РОЗДУМИ НАД РОБОТОЮ Р. ШТАЙНЕРА «ІСТИНА І НАУКА: ПРОЛОГ ДО «ФІЛОСОФІЇ СВОБОДИ»)

А. О. Осипов

Анотація


Порятунок не може прийти інакше, ніж через вільне воління людини, ‒ стверджує антропософія. Як розвинути в собі таке воління, яке одночасно буде виступати чис-тим мисленням, свободою, моральним законом? Засновник антропософії ‒ Рудольф Штайнер ‒ австрійський учений, соціальний реформатор, філософ, містик і ясновидець XX століття, вважає, що одне з основних завдань на цьому шляху ‒ розвивати гносео-логію, логіку, філософію і все, що можна отримати з чистого мислення до будь-якого досвіду ‒ і чуттєвого, і надчуттєвого [1]. Антропософія, як і будь-яка інша система на-укового пізнання, має власну методологію, яка включає в себе безпередумовну гносео-логію, вчення про семичленну метаморфозу, гетеанізм, основи теорії мислення, теорії діяльності та методики надчутливого сприйняття. Ми зупинимося на проясненні цих складових частин методології мислителя, представлених в роботі «Істина і наука: пролог до «Філософії свободи» (1891), з якої ясно випливає, що антропософія може ви-ступити універсальним методом і по відношенню до всіх інших наук, і, в першу чергу, в справі пізнання істинної природи людини. Принаймні, сам Р. Штайнер з приводу цього не мав сумнівів.

Ключові слова


філософська антропологія; антропософія; безпередумовна гносеологія; даність; мислення; людина

Повний текст:

PDF

Посилання


Фишман И. Что не делать. О методологически правильной постановке извечного вопроса // [Электронный ресурс] ‒ Режим доступа : http://bdn-steiner.ru/modules.php?name=Books&go=page&pid=5408.

Поляк В. С. Опыт применения игрового канона (как оригинальной версии ОДИ) для решения межнациональных конф-ликтов // Доклад на конференции, посвященной Международному Дню Философии. ‒ СПб., 2011. [Электронный ре-сурс]. ‒ Режим доступа : http://bdn-steiner.ru/modules.php?name=Books&go=page&pid=6405.

Штайнер Р. Истина и наука: пролог к «Философии свободы». Философия свободы: основные черты одного современно-го мировоззрения / Р. Штайнер. – СПб : Деметра, 2007. – 440 с.