ТЕХНОНАУКА: ПОСТЛЮДИНА ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА МАЙБУТНЄ

В. П. Мельник, Л. В. Рижак

Анотація


Розкрито феномен технонауки, який від 70-х років ХХ ст. надав людству небачену досі технологічну могутність. Технонаука докорінно змінює становище людини у Всесвіті. Із спостерігача, що прагне осягнути закономірності еволюції Всесвіту, людина стає зодчим, який технологічно має змогу проектувати майбутнє. З’ясовано, що колективні практики, засновані на високих технологіях, не містять обмежувальних зобов’язань щодо їхнього використання. Показано, що технологічна перспектива, яка відкривається для буття людини і Всесвіту, неоднозначна. Оптимістичні очікування, що NBIC-технології забезпечать розв’язання всіх соціальних проблем, виявилися передчасними. Розкрито, що спричинені технологічними новаціями загрозливі тенденції незворотних змін довкілля та природи самої людини, результат сконструйованої постлюдини. Наголошено, що пересторогою необмеженій технологічній активності людини має стати антропний принцип. Він визначає привілейоване становище людини у Всесвіті, яка не лише пізнає світ і себе в ньому, а творить світ свого буття і себе розсудливо та відповідально. Стверджено, що моральність безпосередньої діяльності нинішніх поколінь, має бути доповнена дискурсом відповідальності перед прийдешніми покоління за майбутнє.

Ключові слова


технонаука; постлюдина; антропність; майбутнє; відповідальність

Повний текст:

PDF

Посилання


Агацци Э. Моральное измерение науки и техники / Э. Агацци. – М. : Московский философский фонд, 1998. – 344 c.

Бодріяр Ж. Історія клонів // Ж. Бодріяр. Симулякри і симуляція. – К. : Основи, 2004. – С. 141–152.

Бьолер Д. Відповідальність за майбутнє з глобальної перспективи. Актуальність філософії Ганса Йонаса та етики дискурсу / Д. Бьолер. – К. : Стилос, 2014. – 157 с.

Дубровский Д. Философские подходы к проблеме «мозг и психика» / Д. Дубровский // Вестник Российской академии наук, 2010. – № 5–6. – С. 466–470.

Йонас Г. Принцип відповідальності. У пошуках етики для технологічної цивілізації / Г. Йонас. – К. : Лібра, 2001. – 200 с.

Кайку М. Візії : як наука змінить ХХІ сторіччя / М. Кайку. – Львів : Літопис, 2004. – 544 c.

Кайку М. Фізика майбутнього / М. Кайку. – Львів : Літопис, 2013. – 432 с.

Лесков Л. Нелинейная Вселенная: новый дом для человечества / Л. Лесков. – М. : «Экономика», 2003. – 446 c.

Лук’янець В. Фундаментальна наука і науковий світогляд у перспективі ХХІ сторіччя / В. Лук’янець // Філософська думка, 2006. – № 3. – С. 3–25.

Лук’янець В. Технології ХХІ століття : новий режим е6волюції мегасоціуму / В. Лук’янець // Схід, 2005. – № 5(71). – С. 102–107.

Мельник В., Маринюк В. Людина і технонаука в контексті ноосферної парадигми / В. Мельник // Вісник ЛНУ. Серія філософські науки, 2013. – № 16. – С. 3–18.

Нейсбит Дж. Высокая технология, глубокая гуманность : Технологии и наши поиски смысла / Джон Нейсбит при участии Наны Нейсбит и Дугласа Филипса. – М. : АСТ : Транзиткнига, 2005. – 381 с.

Рижак Л. Філософія сталого розвитку людства : навчально-методичний посібник / Л. Рижак. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 518 с.

Тоффлер Э. Шок будущего / Э. Тоффлер. – М. : ООО «Издательство АСТ», 2003. – 557 с.

Фермеерс Е. Очі панди. Філософське есе про довкілля / Е. Фермеерс. – Львів : Вид-во «Стрім», 2000. – 65 с.

Фукуяма Ф. Наше постчеловеческое будущее / Ф. Фукуяма. – М. : ООО «Издательство АСТ» : ОАО «ЛЮКС» 2004. – 349 с.

Хоружий С. Проблема постчеловека, или трансформативная антропология глазами синергийной антропологии / С. Хоружий // Философские науки, 2008. – № 2. – С. 10-31.

Шарден де П. Феномен человека / П. Шарден де. – М.: Наука, 1987. – 239 с.

Bridgstock M. Science, technology and society: an introduction / M. Bridgstock. – U.K. : Cambridge University Press, 1998. – 272 p.

Rifkin J. Biotech Century: Harnessing the Gene and Remaking the World / J. Rifkin // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://openlibrary.org/books /OL696841M/The_biotech_century 21. Yager R. Science – Technology – Society : As Reform