Редакційна політика

Галузь та проблематика

Журнал містить статті, у яких висвітлюються проблеми: загальної філософії, соціальної філософії та філософії історії, антропології та культурології, релігієзнавства, етики, естетики, філософії освіти, глобалістики, а також філософсько-методологічні проблеми наукових досліджень та ін.

 

Політика розділів

 

Процес рецензування

Приймаються до редагування і друку статті, огляди, рецензії тощо українською, російською, польською або англійською мовами. Усі матеріали розглядає редакційна колегія.

Статті, які прийняті до друку, обов’язково рецензуються, прізвища рецензентів зазначаються у вихідних відомостях видання.

Редколегія публікує матеріали, не завжди поділяючи погляди їхніх авторів, зберігає стиль матеріалів, залишає за собою право скорочувати та редагувати тексти. Автор несе відповідальність за зміст статті, достовірність фактів, цитат, дат тощо. Друковані в інших виданнях матеріали до розгляду не приймаються. У разі передруку публікацій посилання на журнал «Наукові праці. Філософія» обов’язкове.

 

 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

 

Архівування

Цей журнал використовує систему LOCKSS для розподіленого архівного зберігання опублікованого змісту в численних бібліотеках та інформаційних центрах. Бібліотеки - учасниці проекту LOCKSS гарантують довготермінове зберігання вичерпних архівів журналу та автоматичне відновлення пошкодженої інформації. Детальніше...

 

Редакційна колегія

1. Гавеля Володимир Леонтійович – доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії Чорноморського державного університету ім. Петра Могили (м. Миколаїв) – голова редакційної колегії;

2. Броннікова Лариса Володимирівна – кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії Чорноморського державного університету ім. Петра Могили (м. Миколаїв);

3. Васильєв Ярослав Васильович – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології Чорноморського державного університету ім. Петра Могили (м. Миколаїв);

4. Горбаченко Тетяна Григорівна – доктор філософських наук, професор, професор кафедри релігієзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ);

5. Лозко Галина Сергіївна – доктор філософських наук, професор кафедри соціології Чорноморського державного університету ім. Петра Могили (м. Миколаїв) – заступник голови редакційної колегії;

6. Лубська Марія Володимирівна – доктор філософських наук, професор, головний науковий консультант Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України, академік Академії наук вищої освіти України (м. Київ);

7. Лубський Володимир Іонович доктор філософських наук, професор, професор кафедри релігієзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка, академік Академії наук вищої освіти України (м. Київ);

8. Ляпіна Людмила Анатоліївна – кандидат політичних наук, декан факультету соціології, доцент кафедри соціології Чорноморського державного університету ім. Петра Могили (м. Миколаїв);

9. Марущак Олександр Вадимович – кандидат філософських наук, доцент кафедри соціології Чорноморського державного університету ім. Петра Могили (м. Миколаїв);

10. Марченко Олексій Васильович – доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького (м. Черкаси);

11. Мейжис Ірина Альбертівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри соціології Чорноморського державного університету ім. Петра Могили (м. Миколаїв);

12. Осипов Анатолій Олександрович – доктор філософських наук, професор кафедри філософії Чорноморського державного університету ім. Петра Могили (м. Миколаїв);

13. Потребовський Станіслав – доктор філософії (м. Вроцлав, Польща);

14. Рожанська Наталя Володимирівна – кандидат соціологічних наук, доцент кафедри соціології Чорноморського державного університету ім. Петра Могили (м. Миколаїв) – відповідальний секретар редакційної колегії;

15. Стадник Микола Миколайович – доктор філософських наук, професор кафедри філософії Київського університету ім. Бориса Грінченка (м. Київ).